Ny station under jord tar plats i Slakthusområdet

Industriområdet söder om Gullmarsplan håller på att utvecklas till en ny stadsdel med bostäder, lokaler och nya skolor. Här kommer tunnelbanan fylla en viktig funktion.

Nyhet  Nya tunnelbanan, Söderort  2022-04-06
Visionsbild norrauppgången Slakthusområdet
Visionsbild: Atrium Ljungberg/ Lundgaard & Tranberg Arkitekter.

Norra uppgången. Visionsbild: Atrium Ljungberg/ Lundgaard & Tranberg Arkitekter.


Den nya tunnelbanestationen med flera entréer blir central för både boende och besökare. Plattformen kommer att ligga på cirka 50 meters djup. Stationen får två uppgångar.

Den norra uppgången ligger på Rökerigatan mot ett planerat torg och har en entré. Den södra uppgången ligger under en planerad ny park längre söderut och har två entréer. För att undvika att stationen överbelastas vid evenemang, utformas entréerna så att resenärsströmmar kan kontrolleras.

Stationens konstnärliga gestaltning ligger Helena Izos bakom. Se filmen när hon berättar om tankarna bakom ”Åkning”.


Trafikstart för Blå linje till Nacka och Söderort är 2030. Utvecklingen av Slakthusområdet sker i etapper. Hela området beräknas vara klart 2033. Just nu utför vi markarbeten vid den norra uppgången. Läs mer om våra arbeten i Slakthusområdet.

Varför ska två stationer läggas ner?

När tunnelbanan kommer från Södermalm till den nya plattformen på Gullmarsplan ligger spåren så djupt att angöringen till Globen och Enskede gård blir alldeles för brant. Därför behöver Globen och Enskede gård ersättas av en ny station under jord – Slakthusområdet. Läs fler frågor och svar om Blå linje till Söderort.

Framtidens tunnelbanekarta

Spårlinjekarta med de tunnelbanelinjer som i dag är planerade att byggas ut.
Spårlinjekarta Spårlinjekarta med de tunnelbanelinjer som i dag är planerade att byggas ut.

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00