Nästa steg för tunnelbanan mellan Fridhemsplan och Älvsjö – idag börjar samrådet

Planeringen för den nya Gula linjen börjar närma sig slutet. Mellan 22 maj och 19 juni pågår det sista stora samrådet. Det handlar om både utformning och byggtid.

Nyhet  Älvsjö, Nya tunnelbanan  2024-05-22
Händer som pekar på en karta som ligger på ett bord.

Gula linjen sträcker sig genom de västra delarna av Stockholm. Längs med linjen ska 48 500 bostäder byggas och ungefär 100 000 personer kan så småningom flytta in nära effektiv och hållbar kollektivtrafik. Linjen avlastar dessutom både T-Centralen och Röda linjen. 

På samrådet presenterar Region Stockholm förslag på exakt var stationerna ska ligga och hur de ska se ut, var depån ska ligga och vilka arbetsytor som behövs för byggskedet. Dessutom finns det information om de olika byggmetoderna, hur de påverkar omgivningen och miljöpåverkan på till exempel grundvattnet och naturen.  

Ta del av alla handlingar och läs allt om samrådet

– För varje skede i planeringen kommer vi närmare anläggningens slutliga utformning. Det vi presenterar nu är det som vi vill bygga och som vi har kommit fram till blir en bra avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Påverkan på alla intressenter runt projektet blir också sammantaget så liten som möjligt, säger Johan Brantmark, chef för tunnelbanan mellan Fridhemsplan och Älvsjö. 

Johan Brantmark,
Johan Brantmark.

Under samrådet finns det möjlighet att lämna synpunkter på planerna. Efter samrådet sammanställs alla synpunkter från både allmänhet och remissinstanser.  

– Vi säkerställer att vi inte har missat någon viktig information. Synpunkterna är en del av underlaget när vi jobbar vidare med planer och ansökningshandlingar. När vi är klara skickar vi järnvägsplanen till Trafikverket för fastställelse och vår ansökan om miljötillstånd till mark- och miljödomstolen för prövning, säger Johan Brantmark.   

Ett komplext område

Några frågor har väckt extra mycket uppmärksamhet inför det här samrådet, framför allt placeringen av arbetstunnlar och arbetsområden i vardera änden av den nya linjen.

– Jag vet att många har undrat varför det inte är politiken som beslutar om var arbetstunneln ligger. Det är politiker som har fattat de övergripande besluten om att tunnelbanan till Älvsjö ska byggas, vilka stationer det blir och vilken dragning linjen ska ha. Men att komma fram till var en arbetstunnel ska placeras är inte en politisk uppgift, utan det ligger hos oss tjänstemän, säger Johan Brantmark.
– Vi ska hitta den lösning som blir bäst för omgivningen och miljön, men även ekonomiskt och byggtekniskt och det är den vi ska jobba vidare med och så småningom skicka vidare till prövande myndigheter, fortsätter han.

I Älvsjö lyckades man lösa detta tidigare i vår, genom omplanering av vilka ytor som behöver användas.

– Vid Fridhemsplan har det varit svårare. Det är ett väldigt komplext område mitt i stan. Vi har utrett två olika lägen, som båda påverkar omgivningen, men på olika sätt. Till slut har vi nu landat i att läget vid Lindhagensplan är det som sammantaget bedöms få minst påverkan, säger Johan Brantmark. 

Det är framför allt två saker som avgjort valet. Det ena är att när tunnelbanan är klar kommer det permanenta avtrycket att vara mindre vid Lindhagenplan jämfört med slänten vid Rålambshovsleden, i utkanten av Rålambshovsparken.  

– Dessutom ser vi att även med de anpassningar av byggmetoder som vi behöver göra för att kunna bygga vid Lindhagenplan, så blir det här alternativet så pass mycket billigare att det väger över, säger Johan Brantmark.  

Två tunnelborrmaskiner

Den Gula linjen kommer att byggas med två tunnelborrmaskiner som löper parallellt med varandra och samtidigt bygger de två tunnlarna där tågen ska gå. Start är i Älvsjö där maskinerna sätts samman. När de kommit fram till Fridhemsplan plockas de isär och delarna fraktas upp genom arbetstunneln. 

– Det låter en hel del när borrarna är precis under, men det går fortare än när man spränger ut tunnlar. Borrarna kommer 10–12 meter framåt varje dag, säger Johan Brantmark. 

Och bygget blir inte sprängfritt. Arbetstunnlarna sprängs ut, liksom stationsutrymmena under jord. Vid varje ny station kommer det att behövas ett arbetsområde ovan jord och hisschakten ner till stationerna sprängs ut. 

– Det går inte att bygga ut tunnelbanan utan att det märks i omgivningen. Förutom att få in synpunkter och information är samrådet ett viktigt sätt för oss att informera om hur man faktiskt kommer att påverkas. Förhoppningsvis kan vi lugna några genom att berätta hur vi bygger och vilka åtgärder vi gör för att ändå störa så lite som möjligt, säger Johan Brantmark.  

Info om Öppet hus  

  • 29 maj, Fridhemsplan Sverigefinska skolan, Fridhemsgatan 17, Stockholm. Tid: 16.30–18.30  
  • 30 maj, Älvsjö Stockholmsmässan, Mässvägen 1, Älvsjö. Tid: 17.30–19.30  
  • 3 juni, Östberga Östberga kulturhus, Östbergatorget 14, Älvsjö. Tid: 15.30–17.00  
  • 10 juni, Liljeholmen Bibliotekslabbet Liljeholmen, Liljeholmstorget 7, Stockholm. Tid: 16.30–18.00 

Läs mer:

Läs alla handlingar och all information om samrådet

Så planerar vi 

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.