Se framtida knutpunkten vid tunnelbanans station Sickla

Sickla utvecklas till viktig knutpunkt i framtidens kollektivtrafik och det pågår många arbeten i närheten av tunnelbanans utbyggnad. Nu finns nya visionsbilder som visar knutpunkten där tunnelbanan, Tvärbanan, Saltsjöbanan och bussar ska mötas.

Nyhet  Nacka, Nya tunnelbanan, Nyheter  2024-02-15
Knutpunkten vid Sickla stationshus sedd från Värmdövägen i riktning mot Stockholm. En av tunnelbaneentréerna vetter mot Saltsjöbanans och Tvärbanans spår. Alphyddan till höger i bild. Visionsbild: www.tmrw.inc

I Sickla får tunnelbanan totalt fyra entréer, varav två ska ligga i Sickla stationshus som byggs av Atrium Ljungberg. Den ena entrén vetter mot Saltsjöbanans och Tvärbanans spår, och den andra entrén ligger i hörnet av Smedjegatan och Sickla industriväg.

När tunnelbanan står klar år 2030 kommer resan mellan Sickla och T-Centralen att ta 8 minuter. Tunnelbanan skapar helt nya resmöjligheter mellan norra och södra Stockholm. Tillsammans med Tvärbanan, Saltsjöbanan och bussar blir Sickla ett viktigt nav i framtidens kollektivtrafik.

Sickla stationshus blir klart tidigare och redan år 2025 planeras de första verksamheterna flytta in. Stationshuset ska inrymma kontor, konferenslokaler och restauranger.

Knutpunkten vid Sickla stationshus sedd från Värmdövägen i riktning mot Stockholm. En av tunnelbaneentréerna vetter mot Saltsjöbanans och Tvärbanans spår. Alphyddan till höger i bild. Visionsbild: www.tmrw.inc
Flygfoto över området från våren 2023. Foto: Nacka kommun/Ryno Quantz
Knutpunkten vid Sickla stationshus. Vy från hörnet av Värmdövägen och Sickla industriväg. Visionsbild: www.tmrw.inc
Flygfoto över Sickla från våren 2023. Foto: Nacka kommun/Ryno Quantz
En av entréerna till tunnelbanans station Sickla i Sickla stationshus. Vy över hörnet av Sickla industriväg och Smedjegatan. Visionsbild: www.tmrw.inc
En av entréerna till tunnelbanans station Sickla i Sickla stationshus. Vy över hörnet av Sickla industriväg och Smedjegatan. Visionsbild: www.tmrw.inc

Mer om Sickla

Så blir tunnelbanans entré vid Alphyddevägen

Sickla stationshus

Nacka kommuns utveckling av Sickla

Saltsjöbanan

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00