Underjordiskt tåg-garage färdigsprängt

Tågtunnlarna är smala, men plötsligt öppnar sig ett stort utrymme under jord. Här, mitt emellan Högdalens industriområde och Hökarängen, kommer totalt 11 tåg att kunna parkera på nätterna om några år.

Nyhet  Nya tunnelbanan, Utbyggd depå i Högdalen  2024-01-24
Bild som visar den utsprängda uppställningshallen i Hökarängen

Det behövs inte bara spår och stationer när tunnelbanan byggs ut, utan även mer plats för att ta hand om fler tåg. I Högdalen byggs tunnelbanedepån ut för att klara framtidens trafik. Och i den nya tunneln mellan depån och tunnelbanans Farstagren görs utrymme för en uppställningshall. Åtta tåg kommer att stå på särskilda uppställningsspår i hallen om nätterna, och ytterligare tre tåg parkeras på det vanliga spåret i tågtunneln. Det är de sista som kommer in på kvällen och de första som rullar ut på morgonen.

– Allting har gått som planerat och nu när uppställningshallen är utsprängd kan vi lägga fullt fokus på att spränga ut resten av tunneln. Det här är en stor milstolpe för oss, säger Knut Urtel, projektledare på nya tunnelbanan.    

Hela tunneln beräknas vara utsprängd under slutet av 2024.

Klicka här för att se var arbetet under jord befinner sig just nu

Vi bygger ut Högdalsdepån

Vi bygger ut och moderniserar tunnelbanedepån i Högdalen för att kunna ta emot fler tåg när Stockholms tunnelbana växer. Vi bygger också en ny tunnel för att ansluta depån till tunnelbanans Farstagren. Hela arbetet med utbyggd depå i Högdalen är klart 2026.

Titta: Ny film förklarar utbyggd depå    

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00