Spränga tunnel under Karolinska kräver noggrann planering

I år börjar bygget av en ny tunnelbanestation och spårtunnlar i Hagastaden. Samtidigt ska patienter vårdas som vanligt på Karolinska universitetssjukhuset. Då krävs noggrann planering och att bygget går varsamt fram.

Nyhet  Arenastaden, Nya tunnelbanan  2022-01-24
Visionsbild på plattformsutrymmet i Hagastaden.
Så här kan plattformsutrymmet se ut när det är färdigt. I år börjar det sprängas ut. Foto: Region Stockholm/Rundquist arkitekter


Tunnelbanan till Arenastaden kommer att gå 20 meter under Karolinska universitetssjukhuset. När tågen börjar gå 2028 är det bara att ta rulltrappan rakt upp i entrén. Men innan dess är det en hel del arbete som ska göras.  

Först ska stationen och spårtunnlarna borras och sprängas ut under sjukhuset. Då bildas stomljud och vibrationer som kommer att märkas för patienter och medarbetare.  

– Våra arbeten påverkar hela verksamheten med patientkontakter, undersökningar och operationer. På sjukhuset finns dessutom mycket utrustning som är känslig för vibrationer, säger Julia Gustavsson, handläggare för omgivningspåverkan på Region Stockholm.  

För att allt ska funka så smidigt som möjligt under byggtiden började förberedelserna tillsammans med Karolinska universitetssjukhuset redan 2015. Nu har arbetet intensifierats med planeringsmöten flera gånger i veckan.  

Vi gör allt vi kan för att anpassa vår produktion så att vi stör så lite som möjligt. Det finns ingen färdig mall att följa eftersom förutsättningarna är unika, vi måste vara flexibla och lyhörda, säger Julia Gustavsson.  

Viktigt med förståelse 

Sofia Edoff är projektchef på NCC som bygger tunnelbanan i Hagastaden. Hon har tidigare ansvarat för bygget av Citybanan under centrala Stockholm, med gott om känsliga verksamheter i närheten.  

– Det allra viktigaste är att vi som bygger tunnelbanan förstår vad det är som pågår ovanför oss, hur vi påverkar verksamheten och vad konsekvenserna blir om vi inte gör som vi sagt. Det gäller både mig och den som i slutändan laddar salvan, säger hon. 

Sofia Edoff, projektchef, NCC.

Fasta tider för sprängningar, anpassning av arbetstider och gränser för hur mycket vibrationer och buller som arbetet får skapa är exempel på metoder som bidrar till att störningarna begränsas.  

Störningar utanför sjukhuset 

Samtidigt som tunnelbanan växer fram under jord byggs entréer ovan jord. Ett utrymme för en rulltrappa som leder ner till biljetthallen ska byggas uppifrån och ner. Då behöver Solnavägen utanför sjukhuset grävas upp. Det innebär bullriga arbeten nära trafik och besökare till sjukhuset.  

Här är det extra viktigt att ambulanserna kommer fram. Det finns en plan för att det ska funka, med alternativa vägar för bilister, cyklister och gångtrafikanter, säger Sofia Edoff. 

Stationen får fyra entréer. En ligger rakt under entrén på Karolinska universitetssjukhuset.

De mest störande arbetsmomenten planeras att utföras 20222024. Sedan fortsätter arbetet med att färdigställa stationen. 2026 lämnar Sofia Edoff och NCC över till en ny entreprenör som ska lägga rälsen. 

Vill du få ett sms innan vi spränger för station Hagastaden?
Läs mer om hur du anmäler dig.

Läs mer om arbetet med station Hagastaden.

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00