Tunnelbana till Älvsjö

En ny linje ska byggas mellan Fridhemsplan och Älvsjö, med stationer i Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet och Östberga.

Digitalt samråd – var tycker du att stationsuppgångarna ska placeras?  

Samrådet är en del av arbetet med järnvägsplanen och miljötillståndet för den nya tunnelbanelinjen. Den 1–29 juni 2022 kan du ta del av mer information om stationerna och lämna synpunkter.   

Var tycker du att uppgångarna ska ligga för att din resa ska bli smidig? Vad tycker du att vi ska tänka på i det fortsatta arbetet?  

Digital informationsplattform:På samrådsportalen finns fördjupad information om varje station och möjlighet att lämna synpunkter.   

Så lämnar du synpunkter  

Lämna dina synpunkter i det digitala formuläret.

Du kan även mejla till registrator.fut@regionstockholm.se

Eller skicka brev till:
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Box 454 36, 104 31 Stockholm  

Märk kuvertet eller mejlet ”Samråd Älvsjö”. Skicka dina synpunkter senast 29 juni.  

Bakgrund  

Under Sverigeförhandlingen 2017 beslutades att tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö ska byggas.  

2020-2022 pågick ett utredningsarbete av möjliga sträckningar och stationer.   

I december 2021 förslog Region Stockholm att linjen får stationerna:  Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet, Östberga och Älvsjö.   

Vimmel av människor väntar på att kliva på ett tunnelbanetåg

Nyttan med nya linjen 

En ny linje binder ihop södra och centrala Stockholm och blir ett nytt sätt att korsa Mälaren. Tunnelbanan får ökad kapacitet samtidigt som röd linje och T-centralen avlastas. Det ger nya resmöjligheter och 48 500 fler bostäder kan byggas.   
Linjedragningen ger störst nytta för flest, både de som redan finns området och de som kommer att flytta in i någon av de 48 500 bostäderna som ska byggas.   

Nya linjen i korthet 

  • Sträckning: Fridhemsplan– Älvsjö, cirka åtta kilometer i tunnel under jord. Linjen blir fristående och byggs med modern teknik. Vid stationerna skapas bytespunkter och olika trafikslag knyts samman. Tunnelbanelinjen ligger djupt och hissar gör resan upp och ner smidig för resenärerna.  
  • Stationer: Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet, Östberga och Älvsjö. Stationerna ligger i tätbebyggda områden och ytterligare stadsutveckling pågår på flera platser.   
  • Färg: Färg på linjen är inte beslutad. 
  • Restid: 8–10 minuter mellan ändstationerna.   

Nyheter

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00