Arbeten utanför Akalla station startar i höst

Under hösten börjar vi arbeta ovan jord vid Akalla station. Ett schakt för ventilation ska byggas om utanför bussterminalen. Arbetet kan främst påverka dig som bor och vistas i närområdet.

Nyhet  Barkarby  2022-09-16
Bild på station Akalla och bussterminalen
Här vid Akalla station utanför bussterminalen kommer vi att jobba en längre tid med att bygga om ett schakt för nya tunnelbanan. Först görs ett arbetsområde i ordning. Efter det följer olika arbetsmoment som du i närområdet kan märka av.

Hittills har vi arbetat under jord vid Akalla station. Men i höst startar också arbeten ovan jord. Ett schakt för ventilation ska byggas ut och anpassas till den nya tunnelbanan. Vissa av arbetsmomenten kommer att höras och märkas av dig som är i närheten. 

Rivningsarbeten nattetid

Vi kommer att börja med att riva asfalt, refuger och stenläggning runt schaktet. Det pågår nattetid när busstrafiken inte är i gång och kan därför höras i området. Andra arbetsmoment som hörs är när vi ska borra och spränga. Beroende på väder och vind kan det även damma och lukta när vi spränger. Detta är inte farligt i sig. Men det kan uppfattas av dig som bor nära och kanske upplevas som obehagligt.

Ombyggnaden av schaktet beräknas vara klar efter sommaren 2023. 

Aktuell information

Vi kommer att informera i förväg via sms om de arbeten som utförs under byggtiden.

Har du frågor om dessa arbeten kan du ställa dem direkt till oss. Torsdag den 22 september kl. 16.00–18.30 finns vi på plats och informerar utanför Akalla stations entré, i Akalla centrum.

Du kan också själv hitta uppdaterad information på den här webbsidan Akalla – Nya tunnelbanan

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00