Ingen parkering på Kyrkstigen

Avisering  Järla  2022-08-30

Från onsdag 31 augusti klockan 23.00 är det inte längre möjligt att parkera på östra delen av Kyrkstigen.

I början på september startar arbetet med station Järla ovan jord. Vi flyttar ledningar för att göra plats för den kommande stationen med biljetthall och rulltrappsschakt.

Här kan du läsa mer om ledningsomläggningarna i området.

Kyrkstigen påverkas av ledningsomläggningar under cirka 4-6 veckor.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00 

Aviseringar