Ledningsomläggningar Järla hösten 2022

Avisering  Järla  2022-08-30

I början på september startar arbetet med station Järla ovan jord. Vi flyttar ledningar för att göra plats för den kommande stationen med biljetthall och rulltrappsschakt. Arbetet med ledningsomläggningar görs på Kyrkstigen, Värmdövägen, Birkavägen och inne på tunnelbanans arbetsområde. Det markerade området kommer delvis att vara otillgängligt under perioden då arbete pågår.

Vi arbetar med ledningsomläggningar måndag-fredag klockan 07-19.

Arbetet omfattar flera arbetsmoment:

  • Riva upp asfalt
  • Gräva fram ledningar i marken
  • Flytta och koppla om ledningar
  • Återfyllning
  • Jämna ut mark för asfaltering
  • Asfaltering
  • Eventuellt borrningar och sprängningar ovan jord

 

Om vi stöter på berg där de nya ledningarna ska läggas kommer vi att behöva borra och spränga ovan jord. Vi återkommer med mer information om det blir aktuellt.

 

Påverkan på området

Några arbetsmoment kommer att låta mer och kan komma att störa boende i området. Vi har kontaktat de hushåll som riskerar att få störst störningar med brev. Om du störs av arbetet men inte har fått vårt brev så ber vi dig att kontakta oss. När vi överskrider riktvärden för buller inomhus under längre perioder kan du få tillfällig vistelse. Den tillfälliga vistelsen är ett komplement till din bostad och berör främst dig som är hemma på dagarna eller har särskilda behov.

Kontakta oss genom att fylla i formuläret ”anmäl störning” här på vår webb.

Undrar du något?

Skriv till SL:s kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.