Teknikbyggnad i Stadshagen

I Stadshagen uppförs en teknikbyggnad.