Så arbetar vi i Järla sommaren 2022

Avisering  Järla, Nacka  2022-06-22

Tunnelarbetet i Järla har återupptagits och sedan mitten av juni pågår borrningar i berget. Inom kort kommer sprängningarna att börja igen. Precis som tidigare skickar vi sms-avisering 30 minuter före varje sprängning. Anmäl dig till spräng-sms på nyatunnelbanan.se/sms.

Arbetstider

Vi arbetar dygnet runt, alla dagar i veckan, men med olika arbetsmoment. Sprängningar kan ske alla dagar i veckan klockan 07–22. Sprängningar planeras ej till söndagar, men kan förekomma vid behov. Bergborrning och andra stomljudsalstrande arbeten görs på vardagar klockan 07–22.

Borrningar och sprängningar för spårtunnlarna vid station Järla kommer att pågå till och med år 2024.

Följ arbetet med sprängningar

På vår webb finns en karta där man kan se var vi har sprängt. Kartan uppdateras 1 gång per månad. Se nyatunnelbanan.se/nacka.

Arbete med station Järla ovan jord

Preliminärt kommer arbetet ovan jord vid station Järla att börja i slutet av augusti. Då börjar vi med ledningsomläggningar vid den framtida stationen. Vi kommer att återkomma med mer information inför byggstarten.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00 

Aviseringar