Snart når vi Ladugårdslandsviken

Avisering  Blasieholmen  2022-10-03

Projektet på Blasieholmen fortskrider och närmar sig Ladugårdslandsviken och det kommande tunnelarbetet under vatten. Eftersom arbeten pågår parallellt i de två nya spårtunnlarna, samt i det som ska bli en så kallad servicetunnel, händer det att vi spränger kort tid efter varandra, ibland med bara några minuters mellanrum. Cirka 1450 meter per tunnel ska sprängas fram, varav nästan hälften under vatten.

På flera platser kommer nya tunnelbanan att gå i berg under vatten. Man bygger på samma sätt under vatten som på andra ställen – men det kräver extra bra koll på geologin. Den längsta tunnelsträckan under vatten är den mellan Kungsträdgården till Södermalm och station Sofia. Som djupast kommer man att vara cirka 90 meter under vattenytan. Att arbeta under stora vattenmassor höjer risknivån under bygget. Läs hela artikeln här. 

I närheten av arbetsområdet för utbyggnaden på Blasieholmen arbetar Stockholm Vatten och Avlopp (SVOA) med förnyelse av vatten- och avloppsledningar. Arbetet kan medföra begränsad framkomlighet för bilister i området. Arbetet utförs av JVAB och kommer preliminärt att pågå till början av 2023. Läs mer om arbetet på svoa.se

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00 

Aviseringar