Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här finner du information om de arbeten som vi genomför i närheten av utbyggnaden av Blå linje till Barkarby. Du kan klicka på kartan eller läsa här nedanför. På kartan kan du även se inom vilket område vi kommer att besiktiga alla byggnader inför byggstart. Läs mer här på sidan om vår sms-tjänst för spräng- och bygginformation.

Här får du mer information om hur det går till att bygga tunnlar.

Läs mer om hur du kan påverkas.  

 

Veddesta industriområde, Äggelundavägen 6, arbetstunnel

Vi spränger ut en arbetstunnel, den behövs senare så att vi kan bygga själva tågtunneln. Först måste vi täta vi runt den kommande tunneln så att det inte läcker in vatten i sprickor. Därför borrar vi långa hål i berget och fyller dem med cement. Sedan borrar vi spränghål och fyller dem med sprängmedel. När vi lastat ut det bortsprängda berget ur tunneln knackar vi bort löst berg på väggar och tak och förstärker berget med bult och sprutbetong. Så fortsätter arbetet om igen. Ljudet av en sprängning kan höras i någon sekund och kan kännas som vibrationer i marken. Anmäl dig gärna till våra spränginfo-sms. Cirka 30 minuter innan får du ett sms till mobilen eller ett röstmeddelande till din fasta telefon.

Påverkan på trafiken 
Lastbilstransporter sker till och från arbetsområdet på Äggelundavägen.

Dagar och tider 
Sprängningar i tunneln kan ske helgfri vardag klockan 7 till 22.

Barkarby flygfält, Robothöjden, arbetstunnel

Vi spränger ut en arbetstunnel inne i berget – den behövs senare så att vi kan bygga själva tågtunneln. Först måste vi täta runt den kommande tunneln så att det inte läcker in vatten i sprickor. Därför borrar vi långa hål i berget och fyller dem med cement. Sedan borrar vi spränghål och fyller dem med sprängmedel. När vi lastat ut det bortsprängda berget ur tunneln knackar vi bort löst berg på väggar och tak och förstärker berget med bult och sprutbetong. Så fortsätter arbetet om igen. Påverkan för närområdet bedöms som mindre. Anmäl dig gärna till våra spränginfo-sms. Cirka 30 minuter innan får du ett sms till mobilen eller ett röstmeddelande till din fasta telefon. 

Påverkan på trafiken
Vi bedömer att det här arbetet inte kommer att påverka trafiken.

Dagar och tider 
Sprängningar kan ske klockan 7 till 
22. 

Barkarby flygfält, Landningsbanan, arbetstunnel

Vi har spontat, byggt ett slags stålplank i marken som stöd runt området där vi ska bygga en arbetstunnel. Nu borrar och spränger vi bort berg, bergmassorna transporteras sedan iväg.

Sprängningsarbeten sker endast dagtid. Anmäl dig gärna till våra spränginfo-sms. Cirka 30 minuter innan får du ett sms till mobilen eller ett röstmeddelande till din fasta telefon. 


Påverkan på trafiken 
Arbetet kommer inte att påverka trafiken.  

Dagar och tider 
Med start vecka 7 planeras arbete ske dygnet runt under cirka 3 veckor framåt. Sprängning ovan jord sker endast vardagar - fram till dess solen går ned. (Klockan 7 till 19.)