Skip to main content

Aktuella arbeten Barkarby

Här är information om de arbeten som vi gör för utbyggnaden av Blå linje till Barkarby.

Se en inspelning av infomötet
Missade du vårt senaste digitala informationsmöte om utbyggnaden av Blå linje till Barkarby? (november 2020) Då kan du här se och höra den presentation som hölls på mötet. Vi berättar bland annat om vad vi ska bygga, hur det går till och hur våra arbeten kan påverka omgivningen. Det går att både pausa och spola framåt och bakåt i inspelningen. 

 

Ny fas i utbyggnaden

Arbetet med att bygga ut tunnelbanans Blå linje från Akalla till Barkarby är nu i en ny fas med högre växel och ökad omfattning. Våra tre arbetstunnlar, i Veddesta industriområde och på Barkarby gamla flygfält vid Robothöjden och på Landningsbanan, är färdigutsprängda och används i den fortsatta utbyggnaden. Via arbetstunnlarna transporteras personal, maskiner och bergmassor när vi borrar och spränger ut spårtunnlar och stationsutrymmen. 
"Information om våra arbeten nära dig", kan du läsa om våra arbeten. I den här senare versionen "Information om våra arbeten nära dig" finns också mer info om arbeten i Akalla station. 

Läs mer om de arbeten vi gör via våra tre arbetstunnlar. Klicka på kartan här ovanför eller följ länkarna:

Arbeten i Veddesta/Barkarby

Arbeten vid Robothöjden/Barkarbystaden

Arbeten vid Landningsbanan/Akalla 

 

Tyck till om utbyggnaden

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten möjlighet att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning. 
Här hittar du undersökningen för blå linje till Barkarby.

 


Två typer av sms

Innan vi börjar arbeta i ett område eller utför någon typ av arbeten som kan märkas och höras mer, meddelar vi närområdet. För den typen av sms hittar vårt sms-system automatiskt alla telefonnummer i det aktuella området. Fasta telefoner blir uppringda med ett röstmeddelande. Kontantkorts- eller företagsnummer som inte är knutna till en adress i det aktuella området behöver registreras för att få denna typ av informations-sms.
I samma länk går det bra att avregistrera sig om du inte önskar fler sms.

Du kan också anmäla dig för att få sms inför sprängning. Ett sms kommer då cirka 30 minuter innan sprängning. (Extern sms-tjänst som tillhandahålls av UMS Alert - öppnas i nytt fönster.) 

 

(Senast uppdaterad 21-02-23)