Bättre lösning för både resenärer och närområdet i Luma

Snart börjar bygget av station Hammarby kanal. Tack vare en ny lösning kan stora delar av arbetet i Luma flytta ner under jord. Det blir mindre stök under byggtiden och bättre tillgänglighet när tunnelbanan är klar.

Nyhet  Nya tunnelbanan, Södermalm  2022-03-29
Visionsbild station Luma

Den nya stationen ska få uppgångar på båda sidor om Hammarby kanal. I Luma placeras tunnelbanans entré precis intill tvärbanans hållplats. En våning ner ligger biljetthallen.

Genom att flytta biljetthallen några meter längre ner i berget blir det möjligt att spränga ut utrymmet under jord. I den ursprungliga planen skulle biljetthallen ha byggts från markytan, och Lumagatan hade behövt grävas upp.

– Det gör att det blir mindre störande arbeten ovan jord. Vi slipper sponta, öppna upp ett stort schakt, gjuta och lägga om ledningar ovanför biljetthallen, säger Dan Palmgren, projektledare.  

Dan Palmgren, projektledare
Dan Palmgren, projektledare

Den nya lösningen innebär inte att störningarna i området kommer att försvinna. Till exempel kommer sprängningar och borrning under jord att skapa stomljud och vibrationer. Det kommer även att märkas när entrén ovan jord ska byggas.

– Det är egentligen väldigt sent att ändra våra planer nu, men tack vare nya undersökningar i området har vi sett att den här lösningen är möjlig. Och eftersom det blir så mycket bättre har vi jobbat stenhårt för att få till det, säger Björn Linde, projekteringsledare. 

Björn Linde, projekteringsledare.

En annan positiv konsekvens är att tillgängligheten blir bättre för resenärer i den nya tunnelbanan. När biljetthallen får ett djupare läge försvinner ett mellanplan på stationen.

– Det innebär att det blir ett byte mindre med hiss eller rulltrappa på väg ner till plattformen. Det kommer att gå fortare, bli säkrare och bättre ur tillgänglighetssynpunkt, säger Björn Linde.  

Tidplan station Hammarby kanal

2022: Byggstart bergarbeten
2024: Byggstart installationer och inredning
2030: Trafikstart

Läs mer om aktuella arbeten i Hammarby sjöstad.

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00