Dags för sprängstart vid Kvicksundsvägen

Arbetet påverkar trafiken som stoppas tillfälligt i samband med sprängning.

Nyhet  Utbyggd depå i Högdalen  2022-03-29


Vid Kvicksundsvägen i Högdalens industriområde pågår arbetet med utbyggnaden av Högdalsdepån. Under vägen ska den nya tunneln gå som kopplar ihop depån med Grön linjes Farstagren. Den första sprängningen vid Kvicksundsvägen är planerad att genomföras under vecka 14 och sprängarbetet kommer att pågå under vår och sommar.  

– När vi spränger kan det bullra och marken vibrerar. Det är ingenting som är farligt, men kan kännas lite obehagligt om man befinner sig i närheten säger Cornelia Park, handläggare för omgivningspåverkan. 

Sprängtider 

Sprängarbeten vid Kvicksundsvägen kan förekomma vardagar mellan klockan 07.00 och 17.00, som mest tre gånger om dagen. I samband med sprängning stängs Kvicksundsvägen av i ungefär två minuter. 

Bild: Trafiken på Kvicksundsvägen mellan Harpsundsvägen och återvinningscentralen stoppas tillfälligt i samband med sprängning.

Spränginformation i telefonen   

Om du vill ha ett sms 30 minuter före varje sprängning kan du anmäla dig till nya tunnelbanans sms-tjänst för spränginformation. Klicka på länken nedan och följ instruktionerna.  

Klicka här för att anmäla dig till sms-tjänsten

Högdalsdepån byggs ut   

När tunnelbanan i Stockholm blir längre behövs fler tåg. För att kunna ta hand om alla nya tåg ska Högdalsdepån byggas ut. En ny spårtunnel byggs också för att ansluta depån och tunnelbanans Farstagren, så att tågen kan komma in och ut via både Högdalen och Hökarängen. Hela arbetet med utbyggd depå i Högdalen beräknas ta fem år.

Klicka här för att läsa mer   

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00