Många bostäder och fler resvägar med ny linje 

Planeringen är i full gång för den nya tunnelbanelinjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö. Den binder ihop södra och centrala Stockholm och blir ett nytt sätt att korsa vattnet. Tunnelbanan får ökad kapacitet samtidigt som röd linje och T-Centralen avlastas – och 48 500 nya bostäder kan byggas.

Nyhet  Älvsjö, Nya tunnelbanan  2022-05-18
Tunnelbanan till Älvsjö får sex stationer


Den nya linjen får sex stationer: Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet, Östberga och Älvsjö. Flera undersökningar ligger till grund för valet av sträckning, som beslutades i slutet av förra året. Den här dragningen ger bäst nytta för flest personer, genom att den möjliggör byggandet av många nya bostäder. Stockholmaren får fler resmöjligheter och hårt trafikerade T-Centralen och röd linje avlastas när det finns fler resvägar. Den nya linjen blir cirka åtta kilometer.  

– Det blir en helt fristående linje och det minskar både komplexiteten och de störningar som kan uppstå i trafiken om vi kopplar ihop fler linjer. Dessutom kan vi bygga en tunnelbana med ny teknik, när vi inte sitter ihop med de andra linjerna, säger Johan Brantmark, avdelningschef på nya tunnelbanan. 

Johan Brantmark, avdelningschef.

Plattformarna och tågen blir kortare, men med tätare trafik, vilket minskar väntetiden för resenären. Vid stationerna skapas bytespunkter och olika trafikslag knyts samman. Tunnelbanelinjen kommer att ligga djupt och det blir snabba, smidiga hissar som tar resenärerna upp och ner.  

År av planering väntar 

Nu väntar flera års planering för att bestämma exakt hur tunnelbanelinjen ska dras och utformas. Ett omfattande arbete har startat med fördjupande undersökningar och samtal med intressenter. 

– Att vi ska bygga i tätbebyggda områden med mycket infrastruktur gör att det är många aspekter vi behöver ta hänsyn till i planeringen. Tunneldrivning är komplext och tunnlarna ska drivas under befintliga stationer och under Mälaren. Det gör att vi måste veta så mycket som möjligt om vad som finns under mark, säger Johan Brantmark.  

– Vi har ett löpande samråd under hela planeringsarbetet. Det är många som berörs och vi pratar redan med till exempel samhällsaktörer och verksamheter. I juni kommer ett av flera tillfällen där vi visar upp vad vi jobbar med just nu för allmänheten, och som får möjlighet att lämna inspel och synpunkter som vi kan ta med i det fortsatta arbetet.    

Läs mer 

Om tunnelbana till Älvsjö
Kortare tåg oftare till Älvsjö
Snabba hissar gör resan smidigare

Tunnelbana till Älvsjö

Sträckning: Ny tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö, cirka åtta kilometer i tunnel.
Stationer: Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet, Östberga och Älvsjö. Stationerna ligger i tätbebyggda områden och ytterligare stadsutveckling pågår på flera platser. Tunnlarna byggs djupt, vilket gör att resenärerna kommer att åka hiss upp och ner till plattformen. Linjen är fristående med kortare plattformar och tåg.   
Restid: 8–10 minuter mellan ändstationerna 
Skede: Planering pågår. I juni 2022 har medborgare och andra intressenter möjlighet att lämna synpunkter om var stationerna ska placeras.  

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00