Gul linje till Älvsjö

En ny gul linje mellan Fridhemsplan och Älvsjö gör att avstånden minskar när Stockholm växer. Nya områden med bostäder och arbetsplatser planeras med en hållbar kollektivtrafik. Det blir enklare att resa mellan centrala och södra Stockholm och nya resmöjligheter gör att trafiken avlastas. Nu planerar och utreder vi. Byggstart är planerad till 2025 om alla nödvändiga tillstånd är klara. Byggtiden uppskattas till cirka 9 år.

Titta på filmen om den nya linjen

Karta som visar den gula linjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö.
Gul linje byggs från Fridhemsplan via Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet och Östbergahöjden till Älvsjö. Klicka på kartan för att se den i en egen flik i webbläsaren.

Om projektet

Restid: 10 minuter

Bostäder: 48 500

Binder ihop Stockholm

Avlastar trafiken i dag

Fakta

  • 8 kilometer tunnlar
  • 6 stationer (Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet, Östbergahöjden och Älvsjö)
  • 1 depå i Älvsjö industriområde
  • 6-10 självkörande tåg
  • 2025 planerad byggstart om nödvändiga tillstånd finns
  • Cirka 9 års byggtid

På sidan Så planerar vi hittar du allt om hur vi planerar när en ny linje ska byggas.

Sverigeförhandlingen är en överenskommelse mellan stat, region och kommun om att utveckla fler bostäder och infrastruktur. Förhandlingen undertecknades 2017 där tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö är ett av projekten.

Tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö är ett samverkansprojekt mellan staten, Stockholm stad och Region Stockholm och styrs via en projektstyrelse. Region Stockholm tar fram ett förslag på hur linjen kan utformas och byggas, och planerna fastställs i lagstyrda processer för järnvägsplan, miljötillstånd och detaljplan.

2020–2022 pågick ett utredningsarbete av möjliga sträckningar och stationer. Utredningen visar att mest nytta i förhållande till kostnad är att:

  • Linjen får stationerna Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet, Östbergahöjden och Älvsjö.
  • Det blir en fristående linje vilket ger nya möjligheter för bland annat utformning och teknikval.

Ta del av beslut och handlingar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag har läst informationen om behandling av personuppgifter på https://nyatunnelbanan.se/nyhetsbrev och samtycker till att mina personuppgifter används för utskick av nyhetsbrevet.

Digitalt nyhetsbrev Gul linje till Älvsjö

De nya stationerna

Linjen får sex stationer. Här kan du se var de ligger nu och placeringen fastställs när järnvägsplanen vunnit laga kraft.

Läs mer om stationerna och var de ligger här

En översiktsbild på Årstaberg. Vägar, tågräls och byggnader i bakgrunden.

Ny depå i Älvsjö industriområde

Gul linje är fristående och behöver en ny depå för tågen, och arbetsfordon som behövs för linjen. Depån planeras och arbete pågår med en järnvägsplan.

Läs mer här

Tunnelbanetåg servas i en depå.

Självkörande tåg

Gul linje planeras för självkörande tåg. Det öppnar för en kostnadseffektiv tunnelbana med hög driftsäkerhet och flexibel trafikering.

Läs mer här

Vy inifrån ett självkörande tåg där en tunnel syns i fönstret.

Snabbhissar

Flera nya stationer får snabbhissar som ger resenären en kortare och smidigare resa. Det kommer att ta 20-30 sekunder mellan markyta och plattform.

Läs mer och lyssna på experten som förklarar nyttan här.

Illustration som visar hur snabbhissarna går från markplan till ett mellanplan under jord.

Så här planeras byggskedet

Att bygga tunnelbana i tätbebyggda områden går inte obemärkt förbi. Bygget beräknas ta cirka 9 år och planers i tre faser.

Läs mer här om byggskedet

Tunnelborrmaskin

Spårtunnlarna byggs med en tunnelborrmaskin. Det gör det enklare att bygga nära annan infrastruktur och under Mälaren, samtidigt som tiden för störningar minskar.

Läs mer om borrmaskinen här

Nyheter

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.