Mätningar vid varje sprängning ger full koll på störande arbeten 

Varje sprängning och varje bullrade arbetsmoment är under lupp. Så här går det till när störande arbete med nya tunnelbanan mäts.

Nyhet  Nya tunnelbanan  2022-05-10

Flera miljoner ton berg ska sprängas ut och fraktas bort. Nya tunnlar tvärs under Stockholm ska fyllas med tunnelbana för att göra avstånden mindre när regionen växer. Det är ett arbete som inte går obemärkt förbi. För att vara säker på att arbetet inte stör för mycket sker kontinuerliga mätningar.  

– Vi mäter bullerstörningar med mikrofoner och vi mäter vibrationer med geofoner, säger Michael Morge, strateg inom omgivningspåverkan på Region Stockholm.   

Michael Morge
Michael Morge

När ett nytt bullrande arbete eller arbetsmoment ska börja på ett ställe sker alltid en mätning.  

Läs mer om störande ljud 

– Om vi ska borra på en ny plats åker vi ut med mikrofoner. Vi mäter vid de mest utsatta fastigheterna och vid den bullrande källan. På så sätt kan vi räkna ut hur mycket det kommer låta på andra platser, säger Michael Morge.  

– Vi mäter också när vi får klagomål. Då åker en akustiker ut till den som är störd och mäter med mikrofon hemma hos den personen, samtidigt som vi utför ett bullrande arbete, säger Michael Morge. 

Resultaten från mätningarna jämförs med miljödomen som säger hur mycket det får låta. Resultaten jämförs också mot de prognoser som gjorts och som ligger till grund för erbjudanden om tillfällig vistelse

Flera laddningar 

När berget sprängs bort fortplantar sig vibrationer genom marken och ibland upp i närliggande hus. För vissa människor är det en obehaglig känsla – andra märker ingenting.  

– Vi mäter vibrationer för att se till att byggnader inte skadas, säger Petter Dahlfors, projektledare för omgivningspåverkan på Region Stockholm.

 När man spränger ut berg är det inte en stor smäll utan flera mindre laddningar som går av efter ett förbestämt tidschema. Det gör att vibrationerna begränsas och kan anpassas utifrån olika områden.  

Går inte att missa 

Ingen salva kan gå obemärkt förbi. I de mest utsatta fastigheterna sitter det vibrationsmätare som är kopplade till varje sprängning. Mätaren spelar in allt. 

– Det går inte missa en sprängning. Skulle vi överskrida något riktvärde sparas det så att vi kan analysera mätningen, säger Michael Morge.    

Mätarna sitter längst ner i en bärande del i de hus som påverkas mest.  

– Vibrationer kan visserligen fortplanta sig upp i byggnader och kännas mer för de som bor högst upp om det är ett riktigt högt hus – men våra riktvärden tar hänsyn till det, säger Michael Morge.   

Lågt riktvärde 

Riktvärdena för vibrationer utgår från Svensk Standard. 

– När standarden togs fram testade man att spränga starkare och starkare och närmre och närmre för att se när skador på hus kunde uppstå. Därefter sänktes riktvärdet ytterligare. Så även om riktvärdet skulle överskridas är det osannolikt att en skada skulle uppstå, säger Petter Dahlfors.  

Även om det är sällan så händer det att riktvärdet överskrids. Bor du långt från platsen är sannolikheten att ditt hus påverkas fortfarande minimal.  

– Om vi går över riktvärdet för en byggnad kan vi göra en mellanbesiktning, för att se om byggnaden påverkats. Och redan innan vi börjar spränga har vi besiktigat alla byggnader inom ett område runt våra arbeten. Vi utgår från den besiktningen för att kunna se om det har blivit någon skada eller inte, säger Petter Dahlfors.  

Vad är buller och vibrationer? 

Buller är ljud som du hör. Bullerstörningar mäts med mikrofoner.  
Vibrationer är rörelser som skakar mark och hus. Dessa rörelser kan man även uppfatta med kroppen. Vibrationer mäts med geofoner.  

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00