Ny gång- och cykelbana vid Örbyleden

Nu öppnar en gång- och cykelbana i väst/sydlig riktning förbi arbetsområdet vid Örbyleden i Hökarängen på nytt.

Nyhet  Utbyggd depå i Högdalen  2021-07-16

Den nya sektionen av gång- och cykelbanan stod klar redan i våras, men på grund av andra arbeten i området har den inte kunnat användas, förrän nu.

– Det känns kul att vi äntligen kunnat öppna den för alla som rör sig i området, säger Thomas Cajander, byggledare på utbyggd depå i Högdalen.  

Flera år av omledningar

Arbetet med utbyggd depå i Högdalen gör att delar av gång- och cykelbanan på Örbyledens södra sida kommer att behöva ledas om i ungefär fem års tid. Under tiden hänvisas trafikanter i väst/östlig riktning till gång- och cykelbanan på Örbyledens norra sida, se karta.   

Den nya gång- och cykelbanan som nu öppnat, markerad i grönt, gör att området blir något mer framkomligt och knyter återigen ihop Högdalen med Hökarängens sydvästra delar.  

Högdalsdepån byggs ut  

När tunnelbanan i Stockholm blir längre behövs fler tåg. För att kunna ta hand om alla nya tåg ska Högdalsdepån i södra Stockholm byggas ut. En uppställningshall under jord och en ny spårtunnel som ansluter depån och tunnelbanans Farstagren ingår i planerna.  

Vid Örbyleden i Hökarängen bygger Region Stockholm den arbetstunnel som behövs för att uppställningshallen och spårtunneln ska kunna byggas. Arbetstunneln kommer att användas för att transportera ned maskiner och personal under jord och transportera upp det berg som sprängts ut.  

Läs mer: Högdalsdepån är hjärtat i nya tunnelbanan

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00