Skip to main content

Högdalsdepån är hjärtat i nya tunnelbanan

Tåg kör in till depå i Högdalen
Nya tunnelbanan är inte bara nya linjer och stationer. Ingenting skulle fungera utan plats att ta hand om tågen. Därför byggs tunnelbanedepån i Högdalen ut - hjärtat i nya tunnelbanans blodomlopp.

Publicerad 2021-02-25

Utbyggnaden av tunnelbanan är i full gång runt om i Stockholms-området. I Högdalen pågår ett av de viktigaste arbetena för att nya tunnelbanan ska bli verklighet – här byggs Högdalsdepån ut för att kunna ta emot de nya tåg som ska trafikera sträckorna. 

– Det kommer att bli fler tåg som behöver städas, underhållas och parkeras. Depåerna är otroligt viktiga och skulle de inte finnas så skulle vi bara ha tomma spår och stationer, för tågen skulle sluta gå. Depåerna är helt enkelt hjärtat som får trafiken att pumpa runt i tunnelbanenätet, säger Henrik Unosson, projektledare i projekt utbyggd depå i Högdalen.

Henrik Unosson, projektledare utbyggd depå i Högdalen.
Henrik Unosson, projektledare i projekt utbyggd depå i Högdalen.

Började som tekniker

Ett av Henrik Unossons allra första jobb var som tekniker i just Högdalsdepån under tidiga 1990-talet. Sedan 2018 arbetar han för Region Stockholm med att bygga ut samma depå.

– Det känns häftigt att vara tillbaka där jag en gång började, men nu med fokus på att förnya och bygga ut.

Depån som ligger i Högdalens industriområde ritades av arkitekterna Erik Vestergren och Cyril Marcus och uppfördes mellan åren 1957 och 1958. Sedan dess har depån byggts ut och byggts på vid flera tillfällen, och nu är det alltså dags igen.

Underhållsarbete vid Högdalsdepån.

– Sedan depån byggdes har den aldrig varit tom på folk. Tunnelbanan tar aldrig paus och behöver ständigt underhåll och städning. 

Henrik Unosson förklarar att precis som en bil behöver tunnelbanetåg service efter ett visst antal kilometer. Vissa kontroller sker oftare medan andra görs med lite längre intervall. Och så finns det kontrollpunkter som man åtgärdar hela tiden när det dyker upp behov. Till exempel tittar man under fordonet på hjul och bromsar, och inne i passagerarutrymmet kontrollerar man ventilation och inredning så att det är en bra miljö för resenärerna.

 Karta över utbyggnaden av Högdalsdepån. Klicka på bilden för att förstora.

Så går utbyggnaden till

Inne på depåområdet ska flera nya byggnader uppföras och äldre byggnader byggas om. Bland annat ska det byggas nya uppställningshallar, ny tvätt- och klottersaneringshall och den befintliga verkstadsbyggnaden byggs om för att passa de nya längre C30-tågen. Det blir ungefär en fördubbling av kapaciteten när depån kan ta emot totalt omkring 50 tåg, jämfört med dagens 25 tåg.

En ny tunnel kommer att byggas från Högdalsdepån till Hökarängen och därmed möjliggöra för depån att ta emot tåg både från Blåa och Gröna linjen (Hagsätragrenen kommer att tillhöra Blå linjen). I anslutning till tunneln kommer även en ny uppställningshall att byggas under jord, med plats för 11 tåg.

Under våren 2021 påbörjas nya arbeten vid Kvicksundsvägen i Högdalens industriområde. Vid Örbyleden börjar bygget av den arbetstunnel som kommer att användas under hela byggtiden för att transportera ut bergmassor och transportera ned maskiner och personaltill arbetet med spårtunneln och uppställningshallen. I höst påbörjas även förberedande arbeten intill Gröna linjens tunnelbanespår i Hökarängen.

Arbetstunnel Örbyleden 12 januari

Nya tunnelbanans arbetsområde vid Örbyleden, januari 2021.

Drift och utbyggnad samtidigt

– En utmaning med utbyggnaden är att den befintliga depån hela tiden kommer att vara i full drift samtidigt som vi bygger ut. Det innebär att byggtiden blir lite längre än vad den skulle varit annars. Och eftersom det mesta underhållsarbetet av tunnelbanetågen sker nattetid så kommer de flesta byggarbeten att ske på dagtid, säger Henrik Unosson.

Hela arbetet med utbyggd depå i Högdalen beräknas ta omkring fem år och de som bor, arbetar och rör sig i närheten kommer att märka av arbetet genom till exempel trafikavstängningar, transporter och ljuden från borrningar och sprängarbeten. När de är klara kommer den nya uppställningshallen och spårtunneln under jord inte att märkas av ovan jord. 

Klicka här för att läsa vanliga frågor och svar om störningar

Större kapacitet och nya resvägar

När nya tunnelbanan är färdigbyggd kommer det att vara möjligt med tätare trafik på både Hagsätra- och Farstalinjen, och resenärer i hela Stockholm kommer att kunna ta tunnelbanan till bland annat Nacka, Arenastaden och Barkarby.

– Den utbyggda depån innebär dessutom att hela tunnelbanesystemet blir mer robust och stabilt. Om något exempelvis händer i depån i Rissne så kommer tåg från Högdalsdepån enkelt att kunna komma ut i trafik på Blå linjen, avslutar Henrik Unosson.

Bakgrund

Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana utredde 15 möjliga depålösningar och har därefter haft samråd om Högdalen och Skarpnäck som två tänkbara platser. I februari 2019 kom beslutet om att bygga ut den befintliga depån i Högdalen. En av fördelarna med att bygga ut Högdalsdepån är att det blir en depå som både servar både Blå och Grön linje.

Klicka här för att läsa mer om utbyggd depå i Högdalen

 

2021-03-01