Arbetet flyttar ut i Stallarholmsvägen 

Ett körfält påverkas när arbetet flyttar ut i vägbanan.

Nyhet  Utbyggd depå i Högdalen  2022-09-07

Med start den 12 september kommer ett körfält på Stallarholmsvägen i Högdalens industriområde att stängas av. Den påverkade sträckan ligger i anslutning till Kvicksundsvägen. Trafiken förbi platsen kommer att regleras med trafikljus. Arbetet görs med anledning av utbyggnaden av Högdalsdepån och planeras att pågå till och med början av oktober.   

På Kvicksundsvägen mellan Stallarholmsvägen och Harpsundsvägen är båda körfälten avstängda sedan tidigare. Sträckan planeras att öppnas för trafik igen under början av november.  

Högdalsdepån byggs ut    

När tunnelbanan i Stockholm blir längre behövs fler tåg. För att kunna ta hand om alla nya tåg ska Högdalsdepån byggas ut. En ny spårtunnel byggs också för att ansluta depån och tunnelbanans Farstagren, så att tågen kan komma in och ut via både Högdalen och Hökarängen. Hela arbetet med utbyggd depå i Högdalen är klart 2026.     
  
Läs mer:Högdalsdepån är hjärtat i nya tunnelbanan  

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00