Nya arbeten på Harpsundsvägen

Arbeten på Harpsundsvägen i Högdalen gör att vägen får begränsad framkomlighet under hösten.

Nyhet  Utbyggd depå i Högdalen  2022-08-11
Kartan visar vägarbeten i Harpsundsvägen i Högdalen

Den 15 augusti kommer Region Stockholm att påbörja nya arbeten på Harpsundsvägen i Högdalens industriområde. Den påverkade sträckan ligger mellan Trollesundsvägen och Stallarholmsvägen. Arbetet beräknas pågå till och med slutet av november.

Påverkan på området

Avspärrningar i vägen gör att hela vägbanan blir smalare, men båda körfälten kommer att vara öppna under hela arbetet. Hastigheten förbi arbetsområdet begränsas och gående hänvisas till trottoaren på vägens södra sida. Arbetet kommer att medföra visst buller från schaktarbeten och sågning i asfalt.

Fakta: Högdalsdepån byggs ut  

När tunnelbanan i Stockholm blir längre behövs fler tåg. För att kunna ta hand om alla nya tåg ska Högdalsdepån byggas ut. En ny spårtunnel byggs också för att ansluta depån och tunnelbanans Farstagren, så att tågen kan komma in och ut via både Högdalen och Hökarängen. Hela arbetet med utbyggd depå i Högdalen är klart 2026.   

Läs mer: Högdalsdepån är hjärtat i nya tunnelbanan

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00