Nya bullrande arbeten i Högdalsdepån 

Arbeten med hammarborrning startar nästa vecka.

Nyhet  Utbyggd depå i Högdalen  2022-02-23


Nästa vecka kommer Region Stockholm att starta arbeten med hammarborrning inne på tunnelbanedepån i Högdalens industriområde i södra Stockholm. Hammarborrning är ett arbetsmoment där man slår en roterande borrkrona horisontellt under marken med en tryckluftshammare. Metoden gör att man inte behöver gräva upp marken om man exempelvis ska dra nya ledningar under ett spår.

Arbetet kommer att pågå under tre veckors tid och väntas medföra visst buller. Hammarborrningen görs med anledning av utbyggnaden av depån.  

Arbetstider 

Bullrande arbeten utomhus görs vardagar klockan 07:00-19:00, och under jord klockan 07:00-22:00. Helger och andra tider på dygnet gäller andra riktvärden som innebär att arbete kan utföras, men det får inte låta lika mycket.

Högdalsdepån byggs ut 

När tunnelbanan i Stockholm blir längre behövs fler tåg. För att kunna ta hand om alla nya tåg ska Högdalsdepån byggas ut. En ny spårtunnel byggs också för att ansluta depån och tunnelbanans Farstagren, så att tågen kan komma in och ut via både Högdalen och Hökarängen. Hela arbetet med utbyggd depå i Högdalen beräknas ta fem år.   

Klicka här för att läsa mer

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00