Träd fälls inför bygge av ny station 

Under vecka 8 börjar Region Stockholm fälla träd vid Dalvägen och Hagalundsgatan.

Nyhet  Arenastaden  2022-02-22
Områden där träd ska fällas

Träden fälls för att lämna plats åt de arbetsytor som behövs för att bygga Arenastadens norra och södra stationsentré.  

Av hänsyn till fågellivet fälls träd och buskar innan vårens häckningsperiod börjar.  

För att arbetet med nya tunnelbanans  ska påverka omgivningen så lite som möjligt har regionen tillsammans med Solna stad planerat arbetsområdena för att kunna skydda värdefulla träd. Men där arbetsytorna är små kan det vara svårt att spara alla träd.  

Sedan årsskiftet pågår arbetet med att spränga ut Arenastadens arbetstunnel i en del av Vasalundsparken. Under 2022 börjar bygget av stationsentréerna. När arbetet med tunnelbanan är klart kommer ytorna att återställas med nya gräsmattor, träd och buskar.  

Läs mer om arbetena på Dalvägen och Hagalundsgatan.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00