Växtligheten i grön kil tas ner – och återuppstår

I ett litet grönområde nordväst om Akalla startar arbeten för nya tunnelbanan under våren. Arbetet kommer att ske varsamt och området ska återställas efteråt med samma jordlager. På så vis kommer växtligheten att återhämta sig snabbt.

Nyhet  Barkarby, Hållbarhet, Nya tunnelbanan, Nyheter  2023-02-08
Collage med person till höger och skogsdunge till höger
Hållbarhetshandläggare Susanna Kull och skogsdungen som berörs. Foto: Region Stockholm.

Innan arbetena i området kan starta behöver träd fällas och buskar tas bort. Skogsdungen som berörs ingår inte i något reservat men Stockholms stad, som äger marken, har bedömt att miljön är värdefull. Den fungerar som en grön kil där spridning av arter och växter kan ske mellan Igelbäckens naturreservat och Hansta kulturreservat.

Marken återställs lager för lager

Det översta jordlagret är extra viktigt för djur, natur och den biologiska mångfalden. Därför går arbetet varsamt fram i skogsdungen. De borttagna jordlagren sparas och när arbetet är klart återställs allt, lager för lager.

– Återställningen av framför allt ytskiktet gör att växter och jordmån bevaras. Området kommer att återhämta sig snabbt, säger hållbarhetshandläggare Susanna Kull. Eftersom frökapslarna bevaras i det mullrika jordlagret, så bedömer vi att den naturliga floran snabbt kan etablera sig igen.  

En ek ersätts av två nya ekar

En del av träden och buskarna som behöver tas bort är extra värdefulla som livsmiljö för insekter och djur. Den miljön kommer också att återställas när arbetet är klart.

– En ek som är belägen i arbetsområdet behöver tyvärr avverkas. Den döda veden kommer vi sedan att lägga ut i området till nytta för insekter och andra. Men vi ska plantera två nya ekar med ett ordentligt stamomfång i stället. Skogsbrynet kommer dessutom att kompletteras med buskar, blommor och gräs, säger Susanna Kull.

Rensad jord läggs tillbaka

Att spara och sedan återställa lager för lager har varit framgångsrikt på andra ställen med stora entreprenader i värdefull naturmiljö. Här kommer dessutom marken att städas ren från plast och annat större skräp innan jorden läggs tillbaka.

– Vi har tagit prover på marken och inte hittat några föroreningar, så jorden går bra att återanvända. Däremot har vi hittat en del skräp som ska tas bort innan jorden återförs. Slutligen, med alla åtgärder, kommer den gröna kilen att få ett högre naturvärde än i dag, säger Susanna Kull.

Mer om hur nya tunnelbanan arbetar med hållbarhet

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00