Arbeten ovan jord i Järla hösten 2023

Avisering  Järla  2023-08-11

Mellan Birkavägen och Värmdövägen pågår arbete ovan jord med biljetthall och rulltrappsschakt. Bredvid Birkavägen, norr om biljetthallen med tunnelbanans framtida entréer, pågår arbete med en ventilationsbyggnad.

Ventilationsbyggnad

På platsen där ventilationsbyggnaden ska stå är sprängningarna ovan jord avslutade. Under augusti och början av september kommer själva ventilationsschaktet att borras ut mellan tunnlarna och markytan. Borrningen beräknas ta sammanlagt cirka 10–15 arbetsdagar om allt går som planerat. När borrningen är avslutad börjar arbetet med att armera, bygga gjutformar och att gjuta betongstommen i ventilationsbyggnaden. Betongarbetet planeras pågå till början av 2024.

Arbete med ventilationsbyggnad 2023-2024

Biljetthall och rulltrappsschakt

Vid biljetthallen pågår borrningar och sprängningar ovan jord, för att så småningom komma ner till tunnlarna under marken. Sprängningarna ovan jord i detta område beräknas pågå i cirka 3 månader. Därefter börjar betongarbete även vid biljetthallen. Arbetet med stationens betongkonstruktioner planeras pågå till slutet av 2024.

Ovan jord har vi fasta sprängtider eftersom trafiken påverkas. Vilka tider som gäller beror på var sprängningarna utförs.

Vid Birkavägen är sprängtiderna: Måndag–fredag klockan 10, 12 och 14.

Sprängningar ovan jord på Birkavägen 2023

Ovanjordsarbeten både vid ventilationsbyggnaden och biljetthallen i Järla görs på helgfria vardagar klockan 07–19.

Tidplan station Järla

Berg- och betongarbeten för spårtunnlar och station Järla beräknas vara klara i slutet av 2024. Därefter görs installationer av bland annat rulltrappor, hissar, spår, el och olika tekniska system. Stationen och alla tillhörande konstruktioner ska byggas klart ovan och under jord. Trafikstart är år 2030.

• Tunnelsprängningar: 2022–2024
• Ovanjordssprängningar biljetthall och ventilationsbyggnad: 2023
• Betongarbeten biljetthall, ventilationsbyggnad och tunnlar: 2023–2024
• Byggarbeten och installationer: 2025–2027
• Bana, el, signalsystem och telesystem: 2027–2028
• Testkörning, system- och tekniktester: 2028–2030
• Trafikstart Blå linje till Nacka: 2030

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.