Start av nya arbetsmoment i Stora Blecktornsparken

Aktuellt  Norra Hammarbyhamnen  2024-03-21

Efter påsk kommer spontningsarbeten att påbörjas. Spontning innebär att en stödkonstruktion, så kallad spont, uppförs för att säkerställa att inga sättningsskador orsakas på kringliggande fastigheter. Samtidigt kommer schaktning och andra mer eller mindre bulleralstrande arbetsmoment att pågå till och från, preliminärt från april till oktober. Därefter tar andra arbetsmoment vid för att färdigställa stationsentrén.

Vänligen notera att arbetsmomenten kan medföra buller såväl utomhus som inomhus i byggnaderna närmast arbetsområdet.

Härifrån reser du till T-Centralen på 6 minuter, när nya tunnelbanan tas i drift år 2030.

Arbetstider
Arbeten ovan jord utförs måndag-fredag helgfria dagar kl. 07-19.

I det här området möts även nya tunnlar från flera håll. Norrifrån sprängs tunnlarna från nya station Sofia fram och söderifrån sprängs tunnlar fram från Hammarby Sjöstad. I tunnlarna får arbeten ske helgfria vardagar kl. 07-22, samt lördagar kl. 09-19. Tunnlarna som sprängs fram från Hammarby Sjöstad planeras färdigställas i april. Tunnlarna norrifrån planeras färdigställas i sin helhet i slutet av året.

 

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.