Tunnlarna närmar sig Vasastaden

Aktuellt  Hagastaden, Vasastaden  2022-10-27

Vid årsskiftet startade arbetet med att borra och spränga ut spårtunnlar och plattformsrum för station Hagastaden. Spårtunnlarna sprängs ut i norr- och södergående riktning. På kartan kan du se en preliminär tidplan för bergdriften de närmaste åren och när tunnlarna närmar sig dina kvarter. Trafikstart för tunnelbanan till Arenastaden är 2028.

Karta som visar hur tunnelarbetet i Hagastaden kommer att utvecklas under åren 2022-2025.

Anmäl dig till vår sms-tjänst om du vill veta i förväg när vi ska spränga. Då får du ett sms eller mejl 30 minuter för varje sprängning. 

På vår framdriftskarta kan du se hur mycket av tunneln som har sprängts ut och hur mycket vi planerar spränga de närmaste veckorna. 

Om du märker att det vibrerar i ditt hem eller lokal när vi spränger behöver du säkra lösa och upphängda föremål. Tavlor, lampor, hyllor och annat som är monterat i tak och väggar och som suttit upp längre kan ha utslitna upphängningsanordningar. Läs mer om hur du säkrar saker i ditt hem. 

Vi mäter regelbundet vibrationer i närliggande byggnader för att vara säkra på att arbetena inte orsakar negativ påverkan. s mer om hur vi har koll på våra arbeten. 

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.