Väg 222 – nytt läge från fredag 3 juni

Avisering  Centrala Nacka, Järla, Sickla, Skvaltan  2022-06-03

Karta som visar trafikomläggning på väg 222 vid Nacka ForumFrån fredag 3 juni är väg 222 i höjd med Nacka Forum flyttad förbi tunnelbanans arbetsområde. De två yttre körfälten har smalnats av och samtliga tre östergående körfält är flyttade mot mittremsan. Hastigheten sänks till 70km/h på den berörda sträckan förbi Nacka Forum. Vägen kommer att ligga i detta läge i cirka ett år, till våren 2023.

Entré till tunnelbanan

Under året då väg 222 leds om börjar vi att bygga tunnelbanans biljetthall vid Vikdalsbron.

Här kan du läsa mer om pågående arbete med station Nacka.

Station Nacka kommer att få tre entréer. Två entréer ska ligga söder om Värmdöleden, en vid Vikdalsbron och en vid framtida stadsparken. Entrén norr om Värmdöleden ska ligga vid Jarlabergsvägen.

Här kan du läsa mer om de framtida tunnelbanestationerna i Nacka.

Undrar du något?

Skriv till SL:s kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.