Mer aktivitet ovan jord när station Nacka byggs

På tunnelbanans arbetsområden i Centrala Nacka pågår flera olika arbeten som behövs för att biljetthallar och entréer ska kunna byggas.

Nyhet  Centrala Nacka  2022-05-23
Arbete med gång- och cykelväg i Jarlaberg

Bild: Här pågår arbete med en ny gång- och cykelväg i Jarlaberg.

Väg- och bergarbeten i Jarlaberg

I Jarlaberg tar tunnelbanans arbetsområde form. I den norra delen bygger vi en ny gång- och cykelväg som ska gå runt tunnelbanans arbetsområde. I månadsskiftet maj-juni öppnar den nya vägen. Den blir cirka 80 meter längre än den befintliga gång- och cykelvägen.

Även biltrafiken kommer att ledas runt tunnelbanans arbetsområde. Söder om Skönviksvägen pågår fyllning och asfaltering så att trafiken ska kunna flyttas. Var uppmärksam på hänvisningsskyltning i området.

Inom kort kommer vi även att borra i berget på arbetsområdet vid Jarlaberg. Arbetet kommer att pågå hela sommaren och går ut på att täta berget inför kommande sprängningar.

Jordförstärkning vid Vikdalsbron

Från slutet av maj och under hela sommaren arbetar vi med jordförstärkning på arbetsområdet nedanför Vikdalsbron. Arbetet innebär att vi gjuter cementpelare från markytan och ner till berggrunden. Vi behöver också flytta delar av en vattenledning som ligger i området.

Trafikomläggning väg 222 vid Nacka Forum

För att stationsentrén vid Vikdalsbron ska kunna byggas behöver väg 222 ledas om förbi arbetet under cirka ett års tid. Här kan du läsa mer om trafikomläggningen.

Mer om arbetet med Blå linje till Nacka

Arbeten i Sickla

Arbeten i Järla

Arbeten i Centrala Nacka

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.