Här är nya tunnelbanan redan klar – så att tågen blir rena 

Inne på depåområdet i Högdalen är två byggnader för tvätt och sanering färdigbyggda och kommer nu kunna bidra till rena och fräscha tåg. Det innebär att de första delarna av tunnelbaneutbyggnaden nu är klara.

Nyhet  Nya tunnelbanan, Utbyggd depå i Högdalen  2023-12-21
Kartillustration över depåområdet i Högdalen. Tvätt- och saneringshallarna är inringade.
Nu är de nya byggnaderna för tvätt och sanering vid Högdalsdepån klara. Foto: Region Stockholm

Det dröjer ytterligare några år innan nya tunnelbanans första tåg börjar rulla. Men att tunnelbanedepån i Högdalen nu kan börja använda de nya anläggningarna är ett viktigt steg på vägen, tycker Niklas Bergman, förvaltningschef på Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana. 

 – Det känns väldigt roligt att de här byggnaderna redan nu kommer till nytta. Det innebär att vi nått en viktig milstolpe i utbyggnaden. Det är två viktiga pusselbitar för att både dagens och framtidens tunnelbanetrafik ska fungera, säger Niklas Bergman.

Klart under hösten 

Den nya saneringshallen i Högdalsdepån stod klar i november. 

Läs mer om den nya saneringshallen

Under december stod även tvätthallen klar för användning. Till skillnad från tidigare får hela tågen plats i den nya tvätthallen och de kan dessutom köras in från två håll, för att enkelt kunna köras vidare till olika delar av depån. 

20-tal tvättprogram 

Tvätthallen är helautomatisk och föraren kan välja på ett 20-tal olika tvättprogram innan tågen körs in. 

– Det finns till exempel program för de olika tågtyperna C20 och C30, som ju är olika långa. Det spelar roll när man ska tvätta ändarna på varje vagn i tåget, säger Camilla Fastén, som är projektledare för de nya byggnaderna i depån. 

Läs mer om den nya tvätthallen

De gamla byggnaderna för tvätt och sanering kommer att rivas för att ge plats åt nya uppställningsplatser för tåg. 

Högdalsdepån byggs ut    

Tunnelbanedepån i Högdalen byggs ut och moderniseras för att kunna ta emot fler tåg när Stockholms tunnelbana växer. En ny tunnel byggs också för att ansluta depån till tunnelbanans Farstagren. Hela arbetet med utbyggd depå i Högdalen är klart 2026.

Titta: Ny film förklarar utbyggd depå

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00