Snart är det slutsprängt söder om Hökarängens station

Sista biten kvar innan sprängarbetet på nya tunnelbanans arbetsområde mellan Saltvägen och Lingvägen är klart.

Nyhet  Utbyggd depå i Högdalen  2024-01-03

I Hökarängen pågår arbetet med en ny tunnel mellan Högdalsdepån och tunnelbanans Farstagren. Söder om Hökarängens station ska den nya tunneln ansluta till spåren ovan jord. Här har det sprängts sedan februari 2023. Nu är delar av sträckan färdigsprängd och det som är kvar kommer att sprängas ut under början av 2024.

– När vi har sprängt den sista ordinarie salvan och lastat ut allt berg ser vi om det är något berg kvar i botten som inte lossnat ordentligt. I så fall kan vi behöva göra några kompletterande sprängningar innan sprängarbetet är helt klart. Men de sprängningarna är mindre och märks inte lika mycket, säger Knut Urtel, projektledare på nya tunnelbanan.   

Sista biten kvar

Området längst norr ut, närmast Hökarängens station, är det sista att sprängas ut. Här startar sprängarbetet vecka 3 och det beräknas att pågå till och med början av mars. Det innebär att boende på Sirapsvägen och de nordvästra delarna av Russinvägen kommer att ha arbetet närmare än förut.

Spränginformation i mobilen 

Om du vill ha ett sms 30 minuter före varje sprängning kan du anmäla dig till nya tunnelbanans sms-tjänst för spränginformation. Klicka på länken nedan och följ instruktionerna. Klicka här för att anmäla dig till sms-tjänsten

Tunnelarbetet närmar sig

Parallellt med arbetet ovan jord fortsätter sprängarbetet i den nya tunneln som vanligt. I Hökarängen befinner sig tunnelarbetet just nu under adresserna Tobaksvägen 8–10. Hela tunneln beräknas vara utspräng under slutet av 2024.

Klicka här för att se var arbetet befinner sig under jord

Borrarbeten och utlastning av berg i Hökarängen.
Så här kommer området att se ut 2026 när hela arbetet är klart. Här kommer tågen att kunna åka ned i den nya tunneln till depån. Vy söderut mot Farsta. Foto: Region Stockholm/WSP/Lundell Arkitekter.

Högdalsdepån byggs ut

Tunnelbanedepån i Högdalen byggs ut och moderniseras för att kunna ta emot fler tåg när Stockholms tunnelbana växer. En ny tunnel byggs också för att ansluta depån till tunnelbanans Farstagren. Hela arbetet med utbyggd depå i Högdalen är klart 2026.

Titta:Ny film förklarar utbyggd depå  

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.