Status för sprängarbetet söder om Hökarängens station 

Färre och mindre salvor när sprängarbetet närmar sig mål.

Nyhet  Utbyggd depå i Högdalen  2024-03-05
Bilden visar arbeten med att gjuta betongkonstruktion i ett schakt i Hökarängen.

I Hökarängen pågår arbetet med en ny tunnel mellan Högdalsdepån och tunnelbanans Farstagren. Söder om Hökarängens station ska den nya tunneln ansluta till spåren ovan jord. Här har sprängarbetet pågått sedan februari 2023, och under hösten genomfördes mellan 40 och 50 sprängningar i månaden. Men under början av 2024 avtog frekvensen och sprängarbetet gick in i en ny fas.  

– Vi är nästan klara med sprängarbetet ovan jord. Det återstår några salvor innan det är helt klart, men det handlar om färre och mindre sprängsalvor än förut. Arbetet kommer att ske mer sporadiskt under våren och upplevelsen kommer vara att det är mindre påtagligt än i höstas, säger Knut Urtel, projektledare på nya tunnelbanan.     

Spränginformation i mobilen  

Vill du ha ett sms 30 minuter före varje sprängning? Då kan du anmäla dig till nya tunnelbanans sms-tjänst för spränginformation. Klicka på länken och följ instruktionerna. 

Klicka här för att anmäla dig till sms-tjänsten 

Tunnelarbetet kommer närmare

Parallellt med arbetet ovan jord fortsätter sprängarbetet i den nya tunneln som vanligt. I Hökarängen befinner sig tunnelarbetet just nu i närheten av Tobaksvägen 27. Tunneln väntas korsa Pepparvägen i maj och därefter arbeta sig fram under området Kryddhyllan under sensommaren och hösten. Hela tunneln beräknas vara utsprängd under slutet av 2024. 

Klicka här för att läsa mer om tidplanen under jord  

Så här kommer området att se ut när arbetet är klart. Här kommer tågen att kunna åka ned i den nya tunneln till depån. Vy söderut mot Farsta. Foto: Region Stockholm/WSP/Lundell Arkitekter.

Högdalsdepån byggs ut 

Vi bygger ut och moderniserar tunnelbanedepån i Högdalen för att kunna ta emot fler tåg när Stockholms tunnelbana växer. Vi bygger också en ny tunnel för att ansluta depån till tunnelbanans Farstagren. Hela arbetet med utbyggd depå i Högdalen är klart 2026. 

Titta:Ny film förklarar utbyggd depå   

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.