Tidplan för tunnelbygget i Hökarängen 2024 – då kommer du att påverkas 

Just nu pågår utbyggnaden av Högdalsdepån och arbetet med en ny tunnel mellan depån och Hökarängen. Du som bor i närheten av våra arbeten kan påverkas av vibrationer och buller. Allt eftersom arbetet med tunneln går framåt kommer nya områden att påverkas.

Nyhet  Utbyggd depå i Högdalen  2024-02-22
Kartan visar en preliminär översiktlig tidplan för arbetet med den nya tunneln mellan Högdalsdepån och Hökängen.

Den nya tunneln mellan Högdalsdepån och Hökarängen byggs för att koppla ihop depån med tunnelbanans Farstagren. Tunneln borras och sprängs fram under jord. I Hökarängen befinner sig tunnelarbetet just nu i närheten av Tobaksvägen 27. Tunneln väntas korsa Pepparvägen i maj och därefter arbeta sig fram under området Kryddhyllan under sensommaren och hösten. Hela tunneln beräknas vara utsprängd under slutet av 2024. Hela arbetet med utbyggd depå i Högdalen är klart 2026. 

Var befinner sig tunneln just nu? 

På sidan Arbeten i Hökarängen hittar du en karta som visar var arbetet i tunneln befinner sig just nu. Du kan också öppna kartan genom att klicka här

Så påverkas du av tunnelarbetet  

När man borrar och spränger i tunneln skapas vibrationer som både kan kännas och höras i husen ovanpå. Vibrationerna kallas för stomljud eftersom ljudvågorna sprids genom husets stomme upp i lägenheterna. Stomljud upplevs olika starkt om du befinner dig i ett hus rakt ovanför tunnelarbetet eller en bit ifrån, och om din lägenhet ligger nära markytan eller längre upp i huset.   

Borrarbetet pågår under flera timmar om dagen och låter som ett dovt och vibrerande hackande. Sprängningar skapar vibrationer som kan uppfattas som ett djupt muller eller smattrande, men är till skillnad från borrning över på några sekunder. Arbetet rör sig framåt 10–15 meter i veckan och stomljudet avtar när arbetet har passerat din adress.  

Klicka här för att läsa mer om hur du säkrar sakerna i ditt hem 

Så här går det till att bygga tunnel. Illustration: Martin Thelander.

Vill du veta när vi ska spränga? 

Om du vill ha ett sms 30 minuter före varje sprängning kan du anmäla dig till nya tunnelbanans sms-tjänst för spränginformation. Klicka här för att läsa mer  

Tillfällig vistelse  

Om du bor i ett hus ovanpå tunneln så riskerar riktvärdet för stomljud att överskridas under borrarbetet. Det betyder att ljudnivåerna i bostaden kan bli högre än vad som kan anses vara acceptabelt. 

Tillfällig vistelse innebär att Region Stockholm står för till exempel hotellrum under tiden som störningen pågår. Om du inte har fått erbjudande om tillfällig vistelse men misstänker att riktvärdet för stomljud överskrids i din lägenhet ska du skicka in en störningsanmälan.   

Klicka här för att läsa mer om tillfällig vistelse  

Arbetstider  

Arbetet i tunneln pågår dygnet runt, men arbetsmomenten planeras efter hur mycket de låter och hur nära tunneln befinner sig bostäder och känsliga verksamheter. Generellt sett så görs bullrande arbeten i tunneln vardagar klockan 07–22, men sprängarbeten kan även ske på helger.  

Vi bygger ut Högdalsdepån 

Vi bygger ut och moderniserar tunnelbanedepån i Högdalen för att kunna ta emot fler tåg när Stockholms tunnelbana växer. Vi bygger också en ny tunnel för att ansluta depån till tunnelbanans Farstagren. Hela arbetet med utbyggd depå i Högdalen är klart 2026. 
 
Titta: Ny film förklarar utbyggd depå   

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.