Sommarens arbeten i Hökarängen

Utbyggnaden av Högdalsdepån märks på flera platser i Hökarängen i sommar.

Nyhet  Utbyggd depå i Högdalen  2023-06-13

Arbeten med ny tunnel  

Mellan Högdalsdepån och Hökarängen byggs en ny tunnel för att Högdalsdepån ska kunna ta emot tåg från både Grön linjes Farstagren och Hagsätragrenen, som i framtiden kommer att vara en del av Blå linje. Tunneln kommer att ansluta till Farstagrenen söder om Hökarängens station. Mitt på tunneln byggs en underjordisk uppställningshall.  

Under sommaren kommer tunnelarbetet i Hökarängen att befinna sig i den underjordiska uppställningshallen och under Hökarängsskolan. 

När vi borrar och spränger under jord skapas vibrationer som både kan kännas och höras i byggnaderna ovanpå. Borrarbeten pågår under längre tid och skapar stomljud och kan upplevas som ett dovt och vibrerande hackande. En sprängsalva är över på några sekunder, men skapar vibrationer som kan upplevas som ett dovt muller eller smattrande. Arbetet rör sig framåt 10–15 meter i veckan och ljuden avtar när arbetet passerat din adress. 

Prenumerera på vårt lokala nyhetsbrev

Få nyheter om arbetet med utbyggd depå i Högdalen och den senaste framdriftkartan direkt i din inkorg. Klicka här för att anmäla dig

Kartan visar en preliminär översiktlig tidplan för arbetet med den nya tunneln mellan Högdalsdepån och Hökängen.

Arbeten i spårområdet söder om Hökarängens station 

I spårområdet söder om Hökarängens station, mellan Saltvägen och Lingvägen, ska den nya tunneln ansluta till tunnelbanans Farstagren. Här har arbetet pågått sedan hösten 2022. Med start den 26 juni ska tunnelbanespåren kopplas ur för att göra plats åt spontarbeten under juli månad. Rälskapning och spontning är arbeten som låter mycket. Under mitten av augusti följer schaktarbeten och återställning av spår. Tunnelbanan mellan Hökarängen och Farsta strand kommer att vara avstängd under hela perioden, totalt åtta veckor. Trafiken ersätts med bussar.   

Lägenheter närmast arbetet med fönster mot spåret kan utsättas för mer buller än vad man förväntas stå ut med. Buller inomhus mäts med stängda dörrar och fönster. Om du bor i en lägenhet där riktvärdena för buller inomhus riskerar att överskridas har du fått ett brev med erbjudande om tillfällig vistelse. Tillfällig vistelse innebär att Region Stockholm står för till exempel hotellrum under tiden som störningen pågår.    

Klicka här för att läsa mer om tillfällig vistelse 

Så här kommer området att se ut när arbetet är avslutat. Vy mot söder.
Kartan visar var spontarbetet ska genomföras.

Sprängarbeten söder om Hökarängens station 

Parallellt med spontarbetet kommer borr- och sprängarbetet i området mellan Saltvägen och Lingvägen att återupptas under början av juli. Arbetet görs ovan jord och kommer etappvis att förflytta sig inom arbetsområdet. Sprängarbetet ovan jord planeras att pågå till och med slutet av 2023.  

Vill du veta när vi ska spränga?

Om du vill ha ett sms 30 minuter före varje sprängning kan du anmäla dig till nya tunnelbanans sms-tjänst för spränginformation. Klicka här för att läsa mer 

Kartan visar en preliminär tidplan för borr- och sprängarbetet ovan jord söder om Hökarängens station. Klicka på kartan för att förstora.

Arbetstider  

Bullrande arbeten söder om Hökarängens station kommer i huvudsak att genomföras vardagar mellan klockan 7 och 19. Arbete kan också komma att göras helger och andra tider på dygnet, men då får arbetet inte låta lika mycket. För att säkerställa att arbetet blir klart under tiden som tunnelbanan är avstängd kan det hända att bullrande arbeten behöver göras även utanför ordinarie arbetstid. I så fall kommer du att få veta det i förväg. 

Arbetet i tunneln pågår dygnet runt, men arbetsmomenten planeras efter hur mycket de låter och hur nära tunneln befinner sig bostäder och känsliga verksamheter. Generellt sett så görs bullrande arbeten i tunneln vardagar klockan 07–22, men sprängarbeten kan även ske på helger.  

Högdalsdepån byggs ut    

När tunnelbanan i Stockholm blir längre behövs fler tåg. För att kunna ta hand om alla nya tåg ska Högdalsdepån byggas ut. En ny tunnel byggs också för att ansluta depån till tunnelbanans Farstagren, så att tågen kan komma in och ut via både Högdalen och Hökarängen. Hela arbetet med depån är klart 2026.     
     
Titta: Ny film förklarar utbyggd depå 

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.