Snabba hissar gör hela resan smidigare

Resan tar inte slut när du kliver av tunnelbanetåget, du ska ta dig ut från stationen också. Idag sker det oftast med rulltrappor, men flera av de nya stationerna ligger så djupt att snabbhissar är ett bättre alternativ.

Nyhet  Nya tunnelbanan  2022-01-31
Genomskärningsbild från station Sofia som visar hissen mellan Stigbergsparken och plattformen..
Hissen på station Sofia Station Sofia i genomskärning

– På station Sofia kommer hissar vara den enda vägen upp till entrén i Stigbergsparken. Gullmarsplan och Nacka får snabbhissar vid ena uppgången och i den andra kommer man att kunna välja mellan rulltrappor och vanliga hissar, säger Paula Lindström, projektledare för hissar och rulltrappor.

Rymliga hissar

De nya hissarna går inte att jämföra med hissarna på dagens stationer. De stora snabba hissarna är så kallade högkapacitetshissar med plats för många resenärer. På station Sofia kommer det att finnas åtta hissar,  med utrymme för 40 personer i varje –  även om prognoserna visar att det i normal rusning inte kommer att vara fler än cirka 30 i varje hiss.

– De kommer att se lite olika ut beroende på om man går på och av genom samma dörr, som man gör vid Sofia, eller om man kliver av och på från två olika håll, som vid Gullmarsplan.

Läs mer om de nya stationerna längs nya tunnelbanan till Nacka, Södermalm och Söderort.

Flera fördelar

Paula Lindström nämner flera fördelar med hissar – en handlar om hastigheten och djupet på stationerna.

 – När stationerna ligger så pass djupt tar det alldeles för lång tid att ta rulltrapporna. Snabbhissarna går ungefär 4 meter per sekund.

Förutom att hiss går snabbare så spelar också omgivningen runt stationen in.

– Vi bygger i en storstad och det finns inte så mycket platsrunt entréerna , på grund av att husen står tätt eller på grund av andra spår i närheten. Tack vare hissarna påverkar vi omgivningen så lite som möjligt.

Bredvid ett tunnelbanetåg i rullning ligger ett arbetsområde. I bakgrunden syns Globen.
Vid Gullmarsplan pågår arbetet med hisschaktet. Från Blå linjens plattform, 70 meter under marken, till entrén tar det cirka 40 sekunder.

Trygghet och tillgänglighet

Mycket arbete har lagts ner på att göra det tryggt och säkert att resa med snabbhissarna.

Genom att samtala med olika målgrupper, till exempel personer med funktionsnedsättning, barngrupper eller de som har fobier, har man tagit in en mängd olika perspektiv och synpunkter för att kunna göra hissfärden så trygg och tillgänglig som möjligt för alla.

– Vi har jobbat för att skapa ett bra flöde för dem som rör sig på stationen och där har snabbhissarna en viktig funktion. Hissarna är också en del av tunnelbaneresan och den ska kännas lika trygg hela vägen upp till markytan.

– Vi jobbar dessutom nära våra konstnärer och arkitekter för att skapa en miljö som är så trevlig som möjligt, säger Paula Lindström.

Läs mer om rulltrapporna och hissarna i nya tunnelbanan.

Utrymningsvägar

Det är väldigt ovanligt att stationer behöver utrymmas men om det skulle behövas så är hissarna konstruerade för att klara en sådan situation. Parallellt med hissen finns också utrymningstrappor som kan användas. Stationerna är indelade i flera brandsäkra utrymmen så att man är i säkerhet när man väntar på hissen.

– På stationerna finns det reservkraft som håller igång hissarna även vid strömavbrott. De byggs även för att kunna utrymma stationen inom en viss tid.

Eftersom de djupa stationerna ligger mellan 50 och 100 meter under jord  kommer trapporna sällan användas och hissarna vara första alternativet i en utrymningssituation.

På Gullmarsplan och i Nacka kommer resenärerna även att kunna utrymma via den uppgång som har rulltrappor.

Så blir nya tunnelbanan vid Gullmarsplan

Station Nacka – så hänger den ihop

Se hela Sofia – uppifrån och ner

Kameraövervakning

Både hisshallar och hissar kommer att ha kameraövervakning och vara utrustade med nödtelefon. Hissarna kommer att gå hela tiden mellan plattform och entré utan att man behöver trycka på någon knapp. Hissen kommer inte heller att ha någon knapp för nödstopp.

Inte offentlig toalett

En fråga som kan komma upp när man talar om hissar är problemet med dålig lukt och folk som kissar i hissen.

– Jag förstår att man undrar över det eftersom det förekommer ofta i dagens hissar. Men  de hissar vi ska bygga kommer att vara den väg som alla resenärer använder och inte undanskymda i något hörn. Snabbhissarna kommer helt enkelt bli svårare använda som offentlig toalett eftersom det är ett helt annat flöde av resenärer.

Fakta – hissar

Stationer och uppgångar med enbart hiss:

 • Sofia: Endast hiss. Åtta stora snabbgående hissar. Restid: 35 sekunder
 • Gullmarsplan: Snabbgående hissar mellan Blå linjen och biljetthallen ovan jord. Restid: 41 sekunder.
 • Nacka: Snabbgående hissar mellan plattformen och Jarlabergsvägens entré. Restid: 14 sekunder.

Så blir hissarna trygga:

 • Kameraövervakning i hissar och hisshallar
 • Utrustade med nödtelefon
 • Flera utrymningsvägar
 • Brandsäkra utrymmen
 • Dubbla elmatningar – hissen går även vid strömavbrott

Fördelarna med snabbgående hiss

 • Går snabbt (cirka 20 gånger snabbare än rulltrappor)
 • Rymmer många – upp till 40 personer per hiss
 • Gör det möjligt att bygga ny tunnelbana i tät bebyggelse
 • Gör det möjligt att bygga djupa stationer när det behövs

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00