Stockholmarna har tyckt till – planeringen av tunnelbana till Älvsjö fortsätter

Nära 150 synpunkter kom in när allmänheten fick tycka till om var de nya stationernas uppgångar ska placeras.

Nyhet  Älvsjö, Nya tunnelbanan  2022-10-12
Karta över sträckan och en hand som pekar på en annan karta.

När ny infrastruktur ska byggas är det viktigt att hålla allmänheten informerad och samla in synpunkter under planeringstiden. I juni informerade Region Stockholm om arbetet med tunnelbana till Älvsjö och bad stockholmarna att tycka till om var stationsuppgångarna ska placeras.

Synpunkterna kom in via en samrådsportal på webben, Facebook och öppna hus. Under sommaren har dessutom uppsökande samråd genomförts för att fånga in målgrupper som vanligtvis inte brukar vara så aktiva. Bland annat genom dialog med ungdomar.

– Det har varit värdefullt, framförallt har vi fått bra kunskap om hur människor rör sig i området, och vad som är viktigt att tänka på, säger Kajsa Nilsson, projektledare plan och miljötillstånd.

Enkla byten

Alla synpunkter kommer att sammanställas och får svar i en samrådsredogörelse. Det är en del av den lagstyrda processen. Redogörelsen publiceras på nyatunnelbanan.se/alvsjo i december, men redan nu går det att se några vanliga synpunkter som kommer att följa med i planeringsarbetet:

– Flera medborgare lyfter vikten av att det ska vara enkelt att byta mellan olika trafikslag, säger Kajsa Nilsson, projektledare plan och miljötillstånd.

– Det här är en linje som ska binda ihop södra och centrala Stockholm, bland annat genom smidiga bytespunkter. Det finns en tydlig önskan om att byten ska kunna ske innanför spärrlinjen där det är möjligt och det tittar vi extra på nu. Framförallt på Fridhemsplan och i Liljeholmen.

Det finns även synpunkter på att placera uppgångar så nära andra trafikslag som möjligt, bland annat tvärbanan och pendeltåg.

Trygg och effektiv resa med hiss

Tunnelbanan till Älvsjö kommer att gå under Mälaren och få stationer där det redan finns infrastruktur under jord i dag, till exempel Fridhemsplan och Liljeholmen. Därför behöver linjen byggas en bra bit under marknivån. Varje station kommer att få en uppgång och resenärerna når plattformen under jord med nya moderna hissar. Det har flera tyckt till om.

– Många undrar om hissarnas kapacitet, hur effektiva de är och hur det blir om en nödsituation uppstår, säger Kajsa Nilsson, projektledare plan och miljötillstånd.

När plattformen ligger djupt under mark, som vid pendeltågsstationen vid Odenplan, så tar det lång tid att ta sig upp till markytan med rulltrappor. Hissarna gör jobbet snabbare.

– Hissar används i flera andra storstäder och ska inte ska jämföras med de hissar som finns på Stockholms stationer i dag. I det fortsatta arbetet tar vi med oss att planera just för ökad kapacitet och att förklara mer kring säkerhetsfrågor, säger Kajsa Nilsson, projektledare plan och miljötillstånd.

Läs mer om hissarna i nya tunnelbanan

Fler uppgångar vid Liljeholmen

Stationen i Liljeholmen har engagerat många. Bland annat önskas uppgångar på östra sidan av Södertäljevägen, ofta i kombination med en uppgång vid Liljeholmens centrum.

– Den barriäreffekt Södertäljevägen har kan mildras av fler uppgångar. Nu planerar vi för en uppgång vid varje station och då prioriteras bytesmöjligheten med röda linjen, tvärbanan och buss. Vi samverkar med Stockholm stad som planerar att utveckla området och då kan fler passager över Södertäljevägen skapas, säger Kajsa Nilsson.

Fler tillfällen att tycka till

Utifrån synpunkterna och fältarbetena fortsätter planeringen av tunnelbanelinjen till Älvsjö. Nästa tillfälle att lämna synpunkter planeras till våren 2023.

Tre vanliga synpunkter

  • Att byten mellan olika trafikslag vid stationerna blir smidiga.
  • Att stationens placering i Liljeholmen ska bidra till bättre tillgänglighet i området.
  • Att resan med hiss ner till plattformen under jord blir trygg och effektiv.

Läs mer:

Tunnelbana till Älvsjö

Närområdet under lupp när nya linjen till Älvsjö planeras

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00