Det börjar med betong när bergrum blir ny tunnelbana 

Nu sprängs de sista tunnlarna ut för Blå linje till Barkarby. Samtidigt omvandlas kala bergrum till ny tunnelbana. Det första steget stavas: betong.

Nyhet  Barkarby, Nya tunnelbanan  2022-09-08
Gjutning pågår i plattformsrummet på station Barkarby.

Cirka 250 unika betongkonstruktioner ska byggas utmed den 4 kilometer långa sträckan från Akalla till Barkarby. Det är till exempel tunnelväggar, teknikbyggnader, pumpgropar, stationsbyggnader, rulltrappsschakt, biljetthallar och ventilationstorn ovan jord.

– Produktionsprincipen är densamma för alla konstruktioner, säger Christer Vestergren, byggledare för betong- och stålkonstruktioner.  

Christer Vestergren.

 Man bygger en form av trä och fixerar armeringsjärn i den, innan den slutligen fylls med betong. På 3–4 dagar har betongen härdat och formen kan monteras ner.   

– Där det ska sitta dörrar, portar eller gå ledningar fyller vi inte i med betong. Där gör man en så kallad ursparning, ett tomrum inuti formen.  

En betongvägg med utrymmen för till exempel ledningar och dörrar.
Ett ventilationstorn för nya tunnelbanan har tagit plats på det gamla flygfältet i Barkarby.

40 arbeten igång 

De råa ytorna ser kanske inte mycket ut för världen, och de kommer sällan synas i den färdiga tunnelbanan. Men betongen utgör grunden för de rulltrappor, biljetthallar och plattformar som kommer att byggas i ett senare skede. 

Samtidigt som de sista tunnlarna sprängs ut för Blå linje till Barkarby är ungefär 40 betongarbeten igång. Sedan startar nästa fas: när stationer och tunnlar ska inredas med till exempel el, spår, rulltrappor, hissar, golv och andra ytskikt.

– Vi kommer inte att vara klara innan dess. Arbetena kommer att överlappa varandra. Det är så utbyggnaden av tunnelbanan är planerad, säger Christer Vestergren.  

Läs mer om utbyggnadens olika faser.

För att få ihop det stora pusslet krävs bra samordning, planering och logistik. En utmaning när man jobbar i en tunnel under jord.  

– I en tunnel har man alltid ett tak över huvudet. När man bygger ovan jord har man oftast en hög kran som hjälper till att flytta på de tunga armeringsjärnen. Det tar mycket längre tid att få byggmaterialet på plats i tunnlarna.  

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00