Här leds Hagsätra-linjen ner under jord

I dag ser det ut som en stor djup grop. När arbetet vid Sockenplan är klart har linjen till Hagsätra blivit en del av Blå linjen.

Nyhet  Nya tunnelbanan, Sockenplan  2022-11-14
Kollage: Bild grävmaskin som lastar berg på en lastbil framför två tunnelöppningar.

Strax norr om station Sockenplan syns i dag ett arbetsområde som består av en stor, djup grop. Under året har man schaktat och sprängt ut det stora utrymmet där det nu ska byggas två betongtunnlar.

– Det här området skiljer sig en del från andra platser där vi bygger ut tunnelbanan. Här ska vi koppla ihop en befintlig ovanjordslinje med den nya tunneln under jord , säger Anna Sandahl, projektchef för nya tunnelbanan till Söderort.

Anna Sandahl, projektchef Blå linje till Söderort.
Anna Sandahl Anna Sandahl, projektchef Blå linje till Söderort. Foto: Region Stockholm

Syftet är att dagens Hagsätralinje (som i dag är grön) ska kopplas samman med, och bli en del av, Blå linjen. Det gör att fler tåg kan gå längs linjerna till Farsta, Skarpnäck och Hagsätra och det blir plats för fler resenärer.

I den stora gropen vid Sockenplan kommer man att gjuta två betongtunnlar.

De nya tunnlarna passerar Gullmarsplan  och den nya stationen i Slakthusområdet innan de når Sockenplan.

Läs mer om varför Hagsätralinjen blir Blå: Nya möjligheter när grönt blir blått

På den gamla grusfotbollsplanen, som nu är ett arbetsområde, förbereds anslutningen till de nya tunnlarna. I gropen kommer man gjuta två betongtunnlar, en spårtunnel och en servicetunnel, som leder in i berget.

Den nya blå linjen kopplas ihop vid befintlig station Sockenplan.
Bilden visar arbetsområdet vid Enskedevägen och Palmfeltsvägen

När tunnlarna är klara kommer allt täckas över och fotbollsplanen återställas. Då är det inte bara dragningen av tunnelbanan som är ny – det blir också omdragna vägar och ett nytt grönområde.

Läs mer om Blå linje till Söderort.

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00