Sockenplan

Våra arbeten vid Sockenplan

Spårtunnel och servicetunnel

Vid arbetsområdet nära Enskede gårds gymnasium ska vi bygga en spår- och en servicetunnel som ansluter till den nya stationen Slakthusområdet. Söderut ansluts det nya spåret till befintligt spår vid station Sockenplan. Arbetsområdet kommer så småningom att utökas västerut när Palmfeltsvägen läggs om i ett nytt läge.

Aktuellt

Just nu pågår arbete med sprängningar ovan jord. Vi spränger en grop inom arbetsområdet för den framtida tunnelbanan. I maj börjar vi att spränga för spår- och servicetunnlar norrut. Arbetet utförs av YIT på uppdrag av Region Stockholm.

Den nya blå linjen kopplas ihop vid befintlig station Sockenplan.

Arbetstider

Vi arbetar som regel helgfria vardagar kl. 07–19 men även vissa helger. När så krävs kan dock arbeten förekomma dygnet runt veckans alla dagar. Riktvärden för buller och hur och när vi får överskrida dessa, styr vad vi kan arbeta med.

Sprängning sker under dagtid. Biltrafik och gångvägar i området stängs av några minuter när vi spränger.

Påverkan på området

Tunnelbanebygget kommer periodvis att störa närområdet. Fram till slutet av året fortsätter vi spränga inom arbetsområdet ovan jord. Ibland finns arbetsmoment som gör att vi inte kan hålla oss inom riktvärdena för hur mycket arbetet får låta, t ex att berget inte beter sig enligt våra prognoser eller att det inte finns några alternativa arbetsmetoder eller sätt att dämpa buller. Vi behöver då föra en dialog med tillsynsmyndigheten.

Vi mäter påverkan av våra arbeten på olika sätt. Genom att samla in data för vibrationer, buller och grundvatten håller vi koll. Fastigheter besiktigas inom 100 meter från våra arbeten. Fastighetsägare har eget ansvar för sin fastighet och snarast anmäla en eventuell skada.

  

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00