Genomslag i plattformsrummet

Avisering  Hammarby Sjöstad/Luma, Norra Hammarbyhamnen  2023-05-15

Häromveckan skedde genomslag i plattformsrummet till nya station Hammarby kanal.

Arbetet i det här utrymmet går något långsammare då vi befinner oss på gränsen till vattenpassagen med plattformsrummet.

Inom ett par veckor beräknas norrgående tunnel från plattformsrummet nå kajkant till Hammarby kanal för vidare tunneldrivning mot Södermalm. Servicetunneln ligger ca 50 meter före plattformsrummet för att man ska kunna se hur berget ser ut under vattenpassagen, innan man driver den större tunneln. Servicetunneln beräknas nå kajkant på Södermalm till sommaren.

Genomslag plattformsrummet Hammarby kanal
Genomslag plattformsrummet Hammarby kanal.

Söderut mot Luma sker härnäst sprängningsarbeten för rulltrappsschaktet under Lumagatan.

Här kan du se när vi arbetar i ditt område

Här kan du läsa mer om arbetet i Hammarby Sjöstad/Luma

Här kan du läsa mer om arbetet i Norra Hammarbyhamnen

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.