11 nya stationer – vet du hur de ska se ut?

Nyhet  Nacka, Nya tunnelbanan, Södermalm, Söderort  2018-10-23
Nya stationer nära nya bostäder och arbetsplatser – över hela Stockholm. Vill du veta hur de ska bli?

Publicerad: 2018-10-24

Planeringen av var de nya stationerna ska hamna har skett i nära samarbete med de kommuner som får ny tunnelbana. Stationerna ska vara lätta att nå för så många som möjligt. Uppgångarna hamnar ibland i hus som redan finns, ibland i hus som ska byggas samtidigt med tunnelbanan och ibland i egna, nya byggnader.

Här kan du se alla de nya stationerna, från söder till norr. Den exakta utformningen är inte avgjord, utan bilderna visar hur planerna ser ut just nu.

 

Slakthusområdet
Den nya stationen i Slakthusområdet kommer att ersätta Globen och Enskede gårds tunnelbanestationer. En uppgång hamnar vid det kommande Norra entrétorget och en i den södra kanten av den kommande Centrala parken.

Entrén i Centrala parken

Hammarby kanal
Hammarby kanal byggs under kanalen med en uppgång på Södermalm vid Vintertullstorget och Katarina Bangata och en uppgång i Lumaparken i Hammarby sjöstad. 

Entré i en befintlig fastighet vid Vintertullen.

Sickla
Sickla blir en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken. En uppgång placeras i en ny stationsbyggnad i anslutning till tvärbanan och Saltsjöbanans station, den andra får två entréer, en på vardera sida om Värmdövägen.

Entré vid Alphyddevägen. I bakgrunden ses en upphöjd Saltsjöbana och bakom den skymtar Sickla köpkvarter.

Järla
I Järla byggs en uppgång med en biljetthall på marknivå mot Värmdövägen, med entréer i två riktningar.

Entré mot Värmdövägen.

Nacka
Nacka blir slutstation för förlängningen av blå linje från Kungsträdgården. Stationen får uppgångar både norr om Värmdöleden och i anslutning till den planerade bussterminalen och Nacka Forum. 


Entré Vikdalsbron, i nära anslutning till bussterminal och Nacka Forum.

Sofia
Sofia får en stationsbyggnad i Stigbergsparken. Resenärerna tar sig med åtta stora snabbgående hissar till och från plattformen på cirka 30 sekunder. Sofia blir en av världens djupaste tunnelbanestationer, cirka 100 meter under markytan.

Station Sofia i Stigbergsparken. 

Hagastaden

Hagastaden får en entré vid Torsplan, en i Karolinska Universitetssjukhusets entré, en på det nya torget utanför sjukhuset och en mot Karolinska Institutet.

Plattformen i Hagastaden

Södra Hagalund

Stationen får två entréer, en i Hagalunds arbetsplatsområde och en längs med Solnavägen. Den nya stationen ger möjligheter för Solna att bygga många nya bostäder.

Biljetthall Södra Hagalund

Arenastaden

Arenastaden blir slutstation för Gula linjen. Stationen får två entréer. En vid Dalvägen och en vid Hagalundsgatan. 

Plattformen i Arenastaden

Barkarbystaden

Stationen hamnar mitt i den framväxande staden på det gamla flygfältet och får två uppgångar.

Entré från torget i Barkarbystaden

Barkarby

Den nya stationen får en uppgång med anslutning till pendeltågstationen och den planerade bussterminalen och en mot Veddesta centrum.

Entré från Veddestabron.

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00