Aktuellt Slakthusområdet april

Aktuellt  Johanneshov, Slakthusområdet  2024-04-12

Aktuellt Slakthusområdet april

Rökerigatan
Vid den norra uppgången är de stora bergschaktarbetena (sprängningarna) klara. Några mindre sprängningar kvarstår under nästa vecka. En milstolpe är genomslaget för platsen där rulltrapporna kommer upp i den färdiga anläggningen. Det pågår även gjutning av grundläggningen av stationshuset. Gjutning kommer ske i genomsnitt tre dagar/vecka.

Bild med ett hål i berget dr man sprängt ut för rulltrappa.
Här kommer rulltrapporna komma upp från den nya plattformen.

Charkmästargatan/Hallvägen
Vid den södra uppgången pågår spontning. Vi säkrar upp marken genom att slå i järnrör. Arbetet beräknas pågå fram till sommaren. Även här sprängs det för kommande rulltrappor parallellt med markarbeten.

Vid Arenavägen, i höjd med Globen, har ett nytt arbetsområde inhägnats. Där byggs en ventilationsbyggnad. Just nu byggs stödmurar för byggnaden. Ventilation behövs för att leda luft mellan tunnelbanan och markytan och gör att det inte blir dragigt på stationen.

 

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.