Arbeten nationaldagen

Avisering  Stigbergsparken  2023-05-31

På nationaldagen sker ingen produktion i Stigbergsparken.

Däremot pågår produktion som vanligt i tunnlarna. Dock utan sprängningar.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.