Arbeten under juni

Aktuellt  Gullmarsplan  2024-06-10

Arbeten under juni 

Betonggjutning pågår i hisschaktet och i tunnlarna.
På bussterminalen pågår arbeten med bland annat mobilkran. Kranen används för att utföra arbeten i hisschaktet. Bullermätningar visar att
när kranen används kvällar och nätter riskerar riktvärden för luftburet buller att överskridas utomhus vid fasaden till de närmaste bostäderna. Riktvärdena inomhus innehålls.

Projektet har ansökt om och nu fått godkänt att arbeta följande tider:

Helgfri måndag-fredag 19–07
Lördagar och helgdagar 07–19

De arbeten som kommer att utföras nattetid är moment där enbart mobilkranen riskerar överskrida riktvärdet för luftburet buller.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.