Borrningsarbeten startar under Barkarbystaden

Aktuellt  Barkarbystaden  2024-03-01

Under vecka 10 planerar vi att starta borrningsarbeten i tunnlarna under Barkarbystaden.

Bultar ska borras fast i berget så att kablar och utrustning för tekniska installationer av olika slag sedan kan monteras längs tunnelväggarna. Arbetet förflyttas efterhand i tunnlarna från Barkarby gamla flygfält och västerut under Barkarbystadens bebyggelse.

Arbetet pågår helgfria vardagar måndag–fredag klockan 07–22.

Boende i närområdet kan uppleva stomljud från tunnelborrningen.

Borrning kan skapa stomljud

Borrning under jord skapar vibrationer som sprider sig genom berget och hörs i byggnader ovanför. Detta kallas för stomljud och kan upplevas som ett vibrerande, monotont och dovt ljud.

 

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.