Fråga 2 – en av de vanligaste frågorna om Blå linje till Söderort

Aktuellt  Gullmarsplan, Johanneshov, Mårtensdal, Slakthusområdet, Sockenplan, Sundstabacken  2023-09-27

I serien De vanligaste frågorna om Blå linje till Söderort, besvarar vi frågor inom de 10 vanligaste ämnesområdena. Här kommer det andra ämnesområdet, Boendepåverkan.

Illustration över byggtiden för tunnelbanan

Ämne 2: Boendepåverkan – olika frågor om oro och intresse för hur utbyggnaden kommer påverka boendemiljön längs Hagsätralinjen, inklusive buller och sprängningar.

Pågående arbete
Just nu bygger vi fem snabbhissar vid Gullmarsplan, en ny station i Slakthusområdet och utför markarbeten vid Sockenplan. Det mesta av tunnlarna är utsprängda. Det kvarstår arbete i höjd med Johanneshov och norr om Gullmarsplan samt från Lindevägen i riktning mot Sockenplan. Även på Gullmarsplan station är vi klara med sprängningarna.

Följ arbetet med tunnlarna (hela Blå linjen) via en framdriftskarta som uppdateras varje månad. Här finns kartan. Vi arbetar endast där markeringar finns på kartan.

Buller och sprängningar
Ljud från våra arbeten är ofrånkomligt. Vi behöver t ex spränga tunnlar under jord och det kan höras rejält där berget är dåligt – men – vi kommer successivt framåt hela tiden. Tunnelproduktionen fortsätter till och med 2025 men minskar rejält, se ovan. Merparten av tunnlarna är färdigutsprängda redan i år. Arbeten ovan jord vid den nya stationen i Slakthusområdet pågår till 2026. Därefter kommer stora delar av våra arbeten ske mer i det tysta. Vid Sockenplan ska vi koppla ihop den nya linjen med befintlig Hagsätragren så där kommer vi märkas i större utsträckning ovan jord.

Vill du ha ett sms 30 minuter innan vi spränger? anmäl dig här.

Påverkas du av våra arbeten? Läs mer vad du själv kan göra och vad du behöver förhålla dig till.

Den nya linjen
År 2030, när den nya Blå linjen tas i bruk, stängs stationerna Globen och Enskede gård. Trafiken går då direkt från Gullmarsplan, via Slakthusområdet och sen till Sockenplan.

Här kan du läsa varför stationerna stängs och ersätts med en ny station.

Vad som händer med de nedlagda stationerna eller marken i anslutning till dem, är inte vårt uppdrag. Rent formellt ägs marken av Stockholms stad och SL (Trafikförvaltningen) har nyttjanderätt för tunnelbanan. Stadens ambition är att båda områdena ska ingå i fortsatt stadsutveckling.

Undrar du hur de nya linjerna kommer gå när vi är klara?
Så här ser framtidens spårlinjekarta ut.

Fick du svar på dina frågor?
Du är annars alltid välkommen att höra av dig till kundtjänst på telefon 08-600 10 00 eller via enkät. De har öppet året runt, dygnet runt.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.