Infiltration av vatten på Blasieholmen

Aktuellt  Blasieholmen/Skeppsholmen  2023-07-20

Med start vecka 29 kommer tillfällig infiltration av vatten i ett grundvattenrör att genomföras på Hovslagaregatan. Syftet är att upprätthålla grundvattennivåer i området vid behov. Vatten kommer att dras från en brandpost några meter från röret för att undvika långa slangdragningar. Arbetet beräknas pågå fram till hösten och är inte av bullrande karaktär.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.