Nu har arbetet startat i Lumaparken

Aktuellt  Hammarby Sjöstad/Luma  2024-01-18

I Luma byggs nya station Hammarby kanals södra stationsuppgång. 

Arbetsområdet i Lumaparken är nu uppställt med stängsel. Det kommer senare att ersättas av plank med skyltning. Samtliga arbetsmoment kan tidvis medföra buller såväl inomhus som utomhus i byggnaderna närmast arbetsområdet.

Trädavverkning och spont
I mitten av januari kommer trädavverkning och jordprovtagning att ske, följt av spontning i början på april. Spontning innebär att en stödkonstruktion, så kallad spont, uppförs. Spontningen, som är det arbetsmoment som låter mest, planeras pågå i 10 dagar.

Därefter följer jord- och bergsschaktning, tätningsarbeten och betongarbeten. Arbetet utförs april-december kl. 07-19. Ovanstående arbetsmoment beräknas färdigställas mot slutet av 2024. Därefter följer uppförande av stationsbyggnad och installationsarbeten under jord.

Här hittar du arbetstiderna för de olika arbetena i Hammarby Sjöstad

Sprängningar ovan och under jord
Samtidigt pågår sprängningar under Lumagatan för att spränga ut den blivande biljetthallen. Arbetet kommer allteftersom närmare ytan, vilket ökar bullernivåerna. Preliminärt mellan augusti och november kommer sprängningar att ske ovanifrån och ned för att färdigställa arbetet.

Anmäl dig till vår sms-tjänst för sprängvarning här

Avstängningar
Arbetsområdet och avstängningen för biltrafik vid Lumagatan kommer att vara på plats i nuvarande form till åtminstone 2026. Därefter kommer arbetsområdet att finnas kvar i någon omfattning till 2030, men ytan kan eventuellt komma att ändras efter 2026, nya arbetsmoment tar vid.

Vi är måna om oss och er! Hjälp gärna till genom att följa anvisningar, flaggvakter och annan information från personal på plats.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.