Sprängarbeten vid Saltvägen/Lingvägen

Aktuellt  Hökarängen  2023-06-01

Sprängarbetet ovan jord söder om Hökarängens station har haft uppehåll sedan i maj. Den 1 och 2 juni kommer nya sprängningar att genomföras och sporadiska sprängningar kan förekomma under resten av månaden. Det ordinarie sprängarbetet planeras att återupptas under början av juli. Sprängarbetet ovan jord kommer att pågå till och med november 2023.

Vill du ha ett sms 30 minuter före varje sprängning? Då kan du anmäla dig till vår sms-tjänst för spränginformation.

Klicka här för att läsa mer

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.